’Gemeenteraad hoeft kap populieren Westerdijk niet te bespreken’

Hoorn

Zoals de regels voorschrijven staat het burgerinitiatief tegen de kap van dertien Canadese populieren op de Westerdijk op de agenda van de gemeenteraad, aanstaande dinsdag. Maar dat betekent niet automatisch dat de raad het ook inhoudelijk gaat bespreken. Het voorstel van B en W is om dit verder door hen af te laten handelen.

B en W stellen in een reactie dat zij het kapbesluit hebben genomen op basis van grondig onderzoek. Daaruit kwam de conclusie dat de zeventig jaar oude bomen onveilig zijn geworden. Het gaat om meer bomen, maar het burgerinitiatief richt zich op behoud van de populieren tussen de huisnummers 143 en 209.

130 mensen steunden het verzoek aan de raad om de beslissing om de kapvergunning te verlenen terug te draaien. Zij wijzen op het gezichtsbepalende karakter van de bomen, het plezier dat passanten er aan beleven en het belang van vogels en vleermuizen die in de bomen verblijven. De indieners willen onder meer een tegenonderzoek naar de gezondheid van de bomen en naar de mogelijkheid ze zo te snoeien dat kandelaberen (alle takken met blad er af) niet nodig is. Ze vragen zich af of de gemeenteraad ook vindt dat er geen enkel risico op vallende takken mag zijn.

B en W stellen de raad voor het initiatief ongeldig te verklaren en het door te sturen naar het college, eventueel met aanvullende wensen.

Het college wil verder in gesprek gaan met omwonenden om de belangenafweging duidelijker te maken.

Met het hoogheemraadschap is inmiddels afgesproken om te gaan kijken waar na de kap nieuwe bomen kunnen worden geplant.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen