Premium

Eigen Haard: ’Bitumengeur in woning is niet ongezond’

Landsmeer

De vluchtige stoffen in de woningen op Weegbreesingel 21 en 24 in Landsmeer geven geen ongezond binnenklimaat. Dat zegt wooncorporatie Eigen Haard in reactie op een onderzoek van SP Landsmeer.

SP heeft bureau Bijn.nl onderzoek laten doen op Weegbreesingel 18 en 24 en Zwanebloemweg 24. Bewoners hebben last van stank en hoofdpijn. Boosdoener is de bitumen die op het toenmalige platte dak is blijven liggen toen er een zolder op werd geplaatst. Nu zijn de 120 huizen in de Gorteslootbuurt Nul op de meterwoningen geworden. Daarbij zijn ventilatiegaten gedicht. Daardoor trok in sommige gevallen een bitumendamp door de woning. Bij meting door SGS Search in opdracht van Eigen Haard werd ethanol aangetroffen, maar bleef die onder de advieswaarden voor een gezond binnenklimaat. Toch erkende de corporatie de stank. Bij wijze van proef werd een zolder afgedekt. Het effect was dat concentraties daalden tot onder de geurdrempelwaarde. Volgens Bijn.nl hebben niet alle zolders voldoende ventilatie, waardoor ze niet voldoen aan het bouwbesluit. Het bedrijf adviseert de bitumen te verwijderen. Volgens Eigen Haard is het rapport Bijn.nl niet gebaseerd op objectieve metingen. De corporatie heeft alle 120 huishoudens gevraagd of zij de zolder willen laten afdekken. 30 wilden dit. Bewoners op Weegbreesingel 18, 24 en 30 ervaren nog steeds stankoverlast. Eigen Haard stelt voor in 1 van de woningen nogmaals uitgebreid geuronderzoek te doen.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen