Premium

Perikelen AEB benauwen raad Koggenland

De Goorn

De flirt van het noodlijdende afvalbedrijf AEB uit Amsterdam met de HVC in Alkmaar roept vragen op bij West-Friese gemeenteraadsleden.

,,Als AEB gaat fuseren met de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar. Wat zijn voor ons dan de gevolgen?’’, vroeg Rianka te Winkel van de fractie Welzijn Koggenland (WK) zich maandagavond af. Ook andere politici beginnen zich af te vragen in hoeverre samenwerking met de HVC invloed heeft op de afvalinzameling in deze regio. Milieuwethouder Caroline van de Pol zei dat het onderwerp behoorlijke gespreksstof opleverde onder de aandeelhouders van de HVC. Tegelijkertijd benadrukte zij de sterke positie van de HVC. Van de Pol: ,,Wij zijn een aandeelhouder van formaat, laat ik dat eerst voorop stellen. Amsterdam zal zich moeten schikken naar de ideeën van de deelnemende gemeenten. Elk risico zal inzichtelijk gemaakt moeten worden en zal ook beheersbaar moeten zijn. Wij hebben als aandeelhouder een stevige vinger in de pap.’’ Volgens Van de Pol worden de aandeelhouders vrijdag tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht over de actuele stand van zaken. ,,Niet meer dan dat. Wij willen ook wel wat. Maar het kan ook een gigantische bedreiging zijn en dan moeten we het niet doen’’, antwoordde zij op vragen vanuit de raad.

Van afval naar asfalt, zo ging het maandagavond tijdens de raadsvergadering van Koggenland. Want ook de herstructurering van de Bobeldijk leverde stevige discussie op. Zozeer zelfs dat de voltallige coalitie zich in schorsing terugtrok. Bij het CDA rezen namelijk grote vragen over de 380.000 euro die Koggenland in de operatie steekt die in totaal ruim een miljoen euro kost.

Met name het veelbesproken streetprint in het asfalt riep vragen op bij de christendemocraten. Streetprint is een bijzondere laag asfalt, waarvan de bovenlaag het uiterlijk heeft van klinkers

,,De kosten vallen daardoor anderhalf keer zo hoog uit. Dat streetprint, hoe lang blijft dat eigenlijk goed?’’, vroeg CDA-raadslid Ed Dekker zich af. ,,Het blijft toch lastig om geld beschikbaar te stellen voor iets waarvan je niet weet hoe het precies is opgebouwd. Daar worstelen wij mee.’’ Het CDA wilde de kwestie doorschuiven naar de volgende raadsvergadering. Maar daar voelde wethouder Caroline van de Pol niets voor. ,,Als we dit doorschuiven, dan zet het Hoogheemraadschap toch door. Dan krijgen we dit straks via de achterdeur terug via de overdracht van de wegen.’’

Sluiproute

Uiteindelijk ging de raad in meerderheid akkoord, Gemeentebelangen stemde tegen. De Bobeldijk is een geliefde sluiproute waar ook agrarisch verkeer gebruik van maakt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen