Woningcorporaties noemen plannen kabinet voor de bouw van nieuwe woningen ’druppel op gloeiend hete plaat’

Amsterdam

Het is maar sterk de vraag of woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren meer kansen krijgen op een woning. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) noemt de plannen van het kabinet ’een druppel op een gloeiend hete plaat’.

De plannen van het Kabinet in de Miljoenennota leiden volgens de AFWC niet echt tot lastenverlichting voor corporaties en hun huurders. Of de vele woningzoekenden in deze regio meer kansen krijgen op een woning in de komende jaren, is sterk afhankelijk van de verdeling van de beloofde fiscale kortingen voor nieuwbouw over de corporaties in het land, zo stelt de organisatie in een persbericht.

’Het is goed dat het hele kabinet nu inziet dat er een wooncrisis is. En dat snel tienduizenden nieuwe en vooral betaalbare woningen moeten worden bijgebouwd. Voor de meest overspannen woningmarkt in het land, de regio Amsterdam, is uitgerekend de woningcorporaties per jaar 5.000 nieuwe sociale huurwoningen moeten bijbouwen.’

’Terecht rekenen de minister en de woningzoekenden op de woningcorporaties in deze regio. En wij willen ook niets liever dan goede sociale en betaalbare huurwoningen beheren en nieuwe bij bouwen. Liefst een zo groot en gevarieerd mogelijk aanbod in de hele regio en in alle gemeenten en wijken. Wij willen niets liever dan zorgen dat de circa 80.000 woningzoekenden in onze regio binnen een redelijke termijn een dak boven hun hoofd kunnen krijgen.’

Het kabinet wil ‘een bouwfonds met maximaal 1 miljard Euro fiscale kortingen over een periode van 10 jaar’ voor alle corporaties tezamen (landelijk zijn er ca 340 corporaties) om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te stimuleren. Per jaar zou het gaan om 100 miljoen Euro voor het hele land.

’Dat is mooi, maar het is slechts een druppel op een gloeiend hete plaat’, aldus de AFWC. ’Alleen al de dertig corporaties in de regio Amsterdam betalen met elkaar per jaar 400 miljoen euro huurdersbelasting (‘verhuurderheffing’). Daar komen elk jaar nog miljoenen Euro’s aan andere belastingen bij. Vier maanden huurinkomsten gaan naar de staatskas in plaats van naar nieuwbouw en renovatie. In 2020 betalen de corporaties met elkaar maar liefst 2,5 miljard Euro aan belastingen aan het rijk.’

De kosten van de nieuwbouw van een sociale huurwoning zijn volgens de corporaties opgelopen naar 150.000 tot 200.000 euro per woning. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft berekend dat de helft van de corporaties dergelijke bedragen niet kan financieren ook al omdat de corporaties ook tientallen miljoenen euro’s moeten besteden aan verduurzaming van hun woningen.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen