Premium

’Afsnijroute’ Polenhotel in de Moerbeek kan niet door de beugel, aanvraag voor vergunning moet opnieuw

’Afsnijroute’ Polenhotel in de Moerbeek kan niet door de beugel, aanvraag voor vergunning moet opnieuw
Nieuwbouw voor de huisvesting van seizoenrbeiders aan Moerbeek 6 die voorlopig leeg blijft.
© foto Marc Moussault
’t Veld

De huisvesting van arbeidsmigranten aan Moerbeek 6 in ’t Veld is voorlopig van de baan. De door de gemeente verleende vergunning is ontoereikend gebleken.

De vertraging voor ondernemer Flower Bulbs die de logiesaccommodatie heeft gerealiseerd duurt op zijn minst een half jaar: de tijd die nodig is om een nieuwe vergunningsaanvraag te doorlopen. Daartegen is dan opnieuw bezwaar in te dienen, met alle gevolgen van dien. Bezwaren kwamen er in eerdere instantie ook. De pijlen werden gericht op een verkorte route die door de gemeente was gevolgd om de logiesaccommodatie mogelijk te maken.

Hoofdgebouw

De rechter oordeelde in april dit jaar dat de gemeente hiermee de regels niet goed had gehanteerd. Als er sprake is van volledige nieuwbouw die los staat van het hoofdgebouw, moet een uitvoerig vergunningstraject worden doorlopen en mag niet een verkorte variant, de zogeheten kruimelregeling, van stal worden gehaald. De kwestie kwam hiermee opnieuw op het bordje van de gemeente terecht. De commissie die de bezwaren vervolgens beoordeelde kwam tot de slotsom dat een deel van de bezwaarmakers terecht aan de bel heeft getrokken. Dit houdt tevens in dat deze bezwaarmakers, het zijn er drie, de proceskosten vergoed krijgen. Van de andere drie zijn de bezwaren niet ontvankelijk verklaard, omdat ze geen belanghebbenden zijn. Daarmee luidde het advies van de commissie dat het eerder genomen besluit moet worden herroepen om plaats te maken voor een uitgebreide procedure.

Wethouder Theo Meskers liet gisteren in een toelichting weten de gevolgen voor de betreffende ondernemer ’jammer te vinden’. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten, ook wel Polenhotels genoemd, moet nu naar alternatieve locaties worden gezocht, aldus de wethouder. Die opties liggen niet voor het grijpen. Het onderbrengen van seizoenarbeiders is een groot probleem gezien een tekort aan deugdelijke huisvesting.

Logiesaccommodaties

In een eerder stadium wees Meskers op de economische gevolgen als het probleem zou blijven bestaan. Seizoenarbeiders zouden kunnen uitwijken naar landen waar de huisvesting beter geregeld is, waarmee een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten voor deze regio dreigt, waarschuwde de wethouder. De logiesaccommodatie aan Moerbeek 6 is voor een deel achterhaald. De gemeenteraad besloot enkele maanden geleden af te willen van kleinschalige logiesaccommodaties ten faveure van grotere woonvoorzieningen op plekken buiten de dorpsgemeenschappen.

Peter Wit van Flower Bulbs laat weten geen tijd te hebben op de kwestie in te gaan. Besprekingen en een vakantie die voor de deur staat, laten dit niet toe, aldus Wit.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen