Stoelendanks met scholen in Castricum: Sokkerwei naar Klimop, Montessori naar Sokkerwei

Stoelendanks met scholen in Castricum: Sokkerwei naar Klimop, Montessori naar Sokkerwei
De Sokkerwei.
© archieffoto
Castricum

Volgend schooljaar voltrekt zich in Castricum een stoelendans met scholen van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs).

De Sokkerwei (tegenwoordig een locatie van De Klimop) trekt in bij De Klimop aan de Rooseveltlaan. De Montessorischool betrekt het huidige pand van De Sokkerwei (Sokkerwei 4) . De komende periode wordt onder andere met de medezeggenschapsraad (mr) onderzocht onder welke oorwaarden de verhuizing plaats kan vinden. De ouders van de leerlingen van De Sokkerwei en de Montessorischool zijn hierover op een ouderavond al ingelicht.

Hoewel OBS De Sokkerwei en OBS De Klimop formeel op 1 augustus 2018 zijn gefuseerd, wordt er tot op heden nog gewerkt vanuit twee locaties. Mede na van vragen van de mr, ouders en teamleden heeft de directie van de Klimop/Sokkerwei onderzocht of een versnelde samenvoeging op e´e´n locatie mogelijk was. Er bleek op De Klimop voldoende ruimte om ook de leerlingen van De Sokkerwei te huisvesten.

Stroomversnelling

Theo Huting, directeur van De Klimop: „We hadden er zelf ook al over nagedacht, maar toen de mr er mee kwam, raakte het traject in een stroomversnelling.” Met deze verhuizing bespaart de school op huisvestingslasten en kunnen groepen efficie¨nter worden ingedeeld.

Met het vrijkomen van het pand van De Sokkerwei is er een kans voor de Montessorischool om te verhuizen. Het gebouw van de Montessori aan de Koekoeksbloem is verouderd en stond al langer op de nominatie om gesloopt te worden. Vanuit de beperkte financie¨le middelen had de gemeente Castricum echter slechts budget voor de bouw van e´e´n nieuw pand, waar drie basisscholen in gevestigd moesten worden.

Eme´ Jonkman van de Montessorischool: „Toen we hoorden dat de Sokkerwei vrijkwam zijn we meteen gaan kijken. We waren onder de indruk van de ruimte en sfeer van het pand. Bijkomend voordeel is dat het pand veel typische ’Montessori’-elementen bevat, zoals vides in de klaslokalen en verschillende werkruimtes.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen