Premium

Financiën vormen belangrijk deel bij samengaan Beemster en Purmerend

Financiën vormen belangrijk deel bij samengaan Beemster en Purmerend
Purmerend

De fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend komt deze maand weer een beetje dichterbij. Beide gemeenteraden bespreken de komende weken het herindelingsontwerp waarin de fusie wordt geregeld.

De toekomstige financiën van de nieuwe gemeente maken een belangrijk deel uit van het fusietraject. Zo moeten de lokale heffingen van de twee gemeenten geharmoniseerd worden. Hoe dat er precies uit moet zien, is nog altijd niet bekend.

Afgesproken is dat de totale opbrengt van de lokale lasten door de fusie niet mag stijgen, maar dat de verschillen tussen de twee gemeenten wel verdwijnen.

En die operatie is ingrijpend. Zo betaalt een eenpersoonshuishouden in een huurwoning geen rioolheffing, geen ozb en een afvalstoffenheffing van 216 euro. Huurders in Purmerend betalen zowel afvalstoffenheffing als rioolbelasting. En een gezin met een eigen woning is in Beemster bijna tweehonderd euro duurder uit dan in Purmerend, 917 euro tegenover 729.

In Beemster betaalt een eenpersoonshuishouden minder afvalstoffenheffing dan een gezin, terwijl dat in Purmerend gelijk is. In Purmerend betalen huurders minder rioolbelasting dan woningeigenaren. Hoe een en ander in de toekomst wordt geregeld, moet nog worden bepaald.

Wat met name in Purmerend speelt, is een ’omvangrijke schuldpositie’ van 300 miljoen euro. De stad is een voormalige groeigemeente maar heeft daar betrekkelijk weinig geld aan overgehouden, doordat de voor de groei aangekochte gronden niet ontwikkeld konden worden. Dat leidde in de jaren ’90 zelfs tot een artikel 12-status.

Ook de stadsverwarming draagt bij aan de schuldpositie van Purmerend, al benadrukt de gemeente dat de vooruitzichten voor het lokale verwarmingsbedrijf positief zijn.

Beemster heeft te maken met een flink aantal wegen dat momenteel in eigendom en beheer is bij het Hoogheemraadschap.

Dat wil echter van die taak af en wil de wegen overdragen aan de gemeenten. Dat proces zal waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de onroerendezaakbelasting om het onderhoud te kunnen betalen, maar zorgt tegelijkertijd voor een verlaging van de waterschapslasten voor de inwoners.

Voor beide gemeenten geldt dat ze geen ruime financiële positie hebben. Na de fusie heeft de gemeente een begroting van ruim 250 miljoen euro per jaar. Dat moet voldoende zijn om de toekomstige opgaven te kunnen opvangen, aldus het fusiedocument.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen