Premium

Alkmaar wil Pancras en Koedijk losweken uit fusiegemeente Heerhugowaard-Langedijk

Alkmaar wil Pancras en Koedijk losweken uit fusiegemeente Heerhugowaard-Langedijk
Stadhuis Alkmaar.
© Archief
Alkmaar

De gemeente Alkmaar lijkt zich met hand en tand te verzetten tegen het opnemen van Sint Pancras en Koedijk in de nieuwe fusiegemeente Heerhugowaard-Langedijk.

Tot ergernis van die laatste twee heet Alkmaar niet alleen de Pancrassers en de Koedijkers – die in meerderheid bij Alkmaar willen horen – van harte welkom, ook wordt er in Alkmaar openlijk gesproken over methoden om de twee dorpen los te weken uit Langedijk.

Alkmaar wil aansturen op een grenscorrectie. Volgens de wet kan daartoe alleen in samenspraak tussen betrokken gemeenten worden besloten. Maar Provinciale Staten of de Tweede Kamer zouden zo’n correctie ook eenzijdig kunnen opleggen. Vanuit diverse fracties wordt nu al over de kwestie gesproken met partijgenoten in de Kamer.

Wethouder Paul Verbruggen zei vorige week dat Heerhugowaard en Langedijk weliswaar eerst hun fusieplannen officieel moesten indienen, maar dat Alkmaar daarna bereid is om over een grenscorrectie te praten. Die plannen zijn nu bekend. Op 8 oktober beslissen de Heerhugowaardse en Langedijker raad erover.

Nodig

De fusiepartners zeggen Koedijk en Sint Pancras nodig te hebben om financieel gezond te zijn. Zonder beide kernen zou het toekomstig inwonertal onder de 80.000 blijven, oftewel in een categorie belanden die een lagere jaarlijkse rijksbijdrage oplevert.

Feit is dat Alkmaar al wel aan tafel zit bij gesprekken van de commissaris van de Koning met Heerhugowaard en Langedijk. Volgens Verbruggen heeft Alkmaar daar het (raadsbrede) standpunt uiteengezet dat de Koedijkers en Pancrassers van harte welkom zijn. Ook is daar de bereidheid tot een grenscorrectie gemeld. Langedijk heeft inmiddels gezegd de fusie gewoon door te zetten.

Het offensief van Alkmaar mag echter niet ten koste gaan van de verstandhouding in de regio, zo vindt John van der Rhee, VVD-fractieleider in Alkmaar die in het verleden al pogingen deed om de drie gemeenten bij elkaar aan tafel te krijgen om over alternatieven voor een vergaande samenwerking te praten.

,We moeten wel door met elkaar’’, zegt Van der Rhee. ,,Alles staat of valt met de vraag of we in gesprek blijven.” Hij vindt het daarom een goede zaak dat de gemeenten en de provincie nu met elkaar praten.”

Kamer

Ook wethouder Paul Verbruggen van Alkmaar benadrukt de waarde van het gesprek. Het is aan de vergadertafel waar Heerhugowaard en Langedijk tot een grenscorrectie overgehaald moeten worden. Maar in de Tweede Kamer wordt de situatie al nauwlettend gevolgd.

Het Alkmaarse Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) houdt zijn fractie op de hoogte. CDA-fractieleider Iris Zeijlemaker heeft over de zaak al contact gehad met partijgenoten in de Kamer.

Volgens Verbruggen is er bij de provincie over de kwestie gesproken op verzoek van de commissaris van de Koning omdat die aan het verkennen is wat er gebeurt in deze kwestie. De commissaris zou nog geen standpunt hebben ingenomen. Ingewijden in Alkmaar zeggen echter dat de provincie al wel een keuze heeft gemaakt. Haarlem zou een sterk voorstander zijn van een fusie, inclusief beide dorpen.

Verbijsterd

Dat de gemeente Langedijk vasthoudt aan een fusie met Heerhugowaard inclusief Sint Pancras en Koedijk, ook al willen de bewoners daar liever naar Alkmaar, valt verkeerd bij John van der Rhee. Hij is verbijsterd. ,Als volksvertegenwoordigers moet je wel heel bijzondere argumenten hebben om niet te doen wat het volk wil.” OPA-leider Victor Kloos laat zich in soortgelijke bewoordingen uit.

De bewoners van Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk hebben inmiddels een brief gekregen van de gemeente Langedijk. De brief sluit een grenscorrectie uit. Langedijk erkent in de brief dat ook de eigen gemeente-enquête heeft uitgewezen dat een overgrote meerderheid in Koedijk en Sint Pancras liever bij Alkmaar wil horen. ,,Toch hebben wij besloten de fusie met Heerhugowaard door te zetten.”

Uit boosheid over de brief hesen bewoners van Sint Pancras gisteren de Alkmaarse vlag in top.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen