Premium

Swim2Play in Edam-Volendam: schoolzwemmen paar weken per jaar in elke groep

Volendam

De gemeente Edam-Volendam is in zee gegaan met Swim2Play, dat een nieuwe vorm en inhoud geeft aan het schoolzwemmen

Dit ’nieuwe’ concept, dat in 2011 de primeur kende in het Drentse Meppel en zich daarna heeft uitgebreid over andere delen van het land, sluit beter aan op het hedendaags onderwijs.

In de kernen Volendam en Edam zwommen overwegend de groepen 3 en/of 4. In de Zeevang werd dit minder aangemoedigd. De gemeente wil nu alle scholen stimuleren om deel te nemen aan het schoolzwemmen. Kinderen behalen tegenwoordig op jongere leeftijd hun zwemdiploma, maar zwemmen daarna minder dan voorheen. Mede daardoor is de zwemveiligheid gedaald. Onder meer de reddingsbrigades dringen al jaren aan op herinvoering van het verplichte schoolzwemmen.

Spelenderwijs

Bij Swim2Play kunnen alle lesgroepen meedoen aan het schoolzwemmen. Het merendeel van de scholen kiest voor de groepen 3 tot en met 8. Hierdoor kunnen kinderen tot en met de laatste klas van de basisschool jaarlijks gedurende enkele weken hun zwemveiligheid vergroten. Ze krijgen dan over een kortere periode per leerjaar schoolzwemmen, maar wel tijdens alle leerjaren. Ieder kind leert spelenderwijs in zijn of haar eigen tempo. Plezier in bewegen is daarbij het startpunt. Wanneer de kinderen ieder jaar naar het zwembad komen, zullen daarmee de zwemvaardigheid en veiligheid worden onderhouden.

Een groot aantal scholen in Edam-Volendam, ook in de Zeevang, doet nu mee aan Swim2Play en de eerste ervaringen zijn positief. De bedoeling is dat volgend leerjaar alle scholen zullen gaan deelnemen.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen