Premium

Hoornder boeren protesteren tegen omzetten agrarisch land in natuur, gedeputeerde komt met nieuw plan en subsidie voor Hoge Berg

1/2
Den Hoorn

Agrariërs langs de binnenduinrand van Den Hoorn zijn een protestactie gestart tegen omzetting van hun grond in natuur.

’Moet de laatste boer hangen voor natuurbelangen?’ staat er bij een galg waaraan een in overall geklede pop hangt.

Agrariërs Jacob Lap, Piet Lap, Jan Veeger, Jap Lap en Arie Lap en hun families zijn ’not amused’ over de uitnodiging die zij kregen van agrarische natuurvereniging De Lieuw voor de informatieavond over Natuurnetwerk Nederland (NNN) die vanavond plaatsvindt op Texel. Samen met de provincie, LTO Noord en terreinbeherende organisaties geeft De Lieuw hier voorlichting over het realiseren van het NNN binnen zogenaamde begrensde natuur. De agrariërs voelen zich overvallen en willen dat De Lieuw eerst met hen in gesprek gaat. Volgens hen staan de plannen haaks op gemaakte afspraken. ,,Nu Waalenburg in de afsluitende fase zit, lijkt men te willen terugkomen op de toezegging dat er geen extra natuur in boerenland zal komen’’, schrijven zij aan de agrarische natuurvereniging.

’Geen extra NNN op Texel’

Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap noemt het heel spijtig dat haar komst naar het eiland onrust heeft veroorzaakt. Zij stelt in een reactie dat er geen extra NNN bij komt op Texel. ,,Daarnaast gaan we niet actief aan de slag met kleine stukken grond die zijn begrensd als NNN. Er is zeker geen sprake van onteigening.’’ Het huidige agrarisch natuurbeheer binnen het NNN stopt na 2021. Samen met De Lieuw, LTO Noord, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wil Rommel vanavond een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer presenteren, waarbij natuur voorop staat. De overeenkomst van de organisaties moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Bij een proef in drie gebieden op het vasteland van Noord-Holland wordt getest welk natuurbeheer aanslaat. Dit kan daarna worden toegepast in de rest van de provincie bij agrarische bedrijven in het NNN.

Hoge Berg

Rommel meldt verder dat zij Gedeputeerde en Provinciale Staten wil voorstellen om de lening van 1,5 miljoen euro aan het streekfonds voor de Hoge Berg, die nauwelijks rente oplevert, om te zetten naar een subsidie. Daarvoor vraagt zij een goed voorstel dat is gericht op duurzame natuur, landschap en landbouw, en wordt gesteund door de gemeente Texel.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen