Hoge Berg op Texel uitgeroepen tot Icoonlandschap, het tweede van Nederland

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
1/2
Den Burg

De Texelse Hoge Berg is uitgeroepen tot Icoonlandschap: een gebied met een uitzonderlijke cultuurlandschappelijke kwaliteit. De Hoge Berg is het tweede gebied in Nederland met dit predicaat. Het Limburgse Noorbeek is het eerste. De bekendmaking was zaterdag tijdens Open Monumentendag.

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De titel Icoonlandschap wordt toegekend door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), in samenwerking met lokale partijen die betrokken zijn bij het behoud en de ontwikkeling van het gebied.

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De onthulling was op schapenboerderij De Waddel, in het hart van het Hogeberggebied. Burgemeester Michiel Uitdehaag en VNC-ambassadeur Maarten van Rossem leidden de onthulling in.

Lees ook: Icoonlandschap de Hoge Berg op Texel is een politieke keuze

Eisen

Om in aanmerking te komen moet een gebied aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het minstens tweehonderd hectare groot zijn en een bovengemiddelde kwaliteit bezitten op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en landschappelijk schoon. Daarnaast moet er bewust voor zijn gekozen het gebied zo goed mogelijk te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Hoge Berg is met zijn indrukwekkende hoeveelheid kenmerkende tuunwallen wereldwijd uniek te noemen. Deze met plaggen gestapelde muurtjes waren lange tijd de enige mogelijkheid om percelen af te bakenen in het ruige eilandklimaat.

Uit 1562

De meeste tuunwallen dateren uit 1562, toen de Staten van Holland op Texel ingrepen in verband met achterblijvende belastinginning en de noodzaak tot graanverbouw. Het recht om overal vee te laten grazen werd opgeheven en de Hoge Berg - en andere hoge gronden - werden onder de boeren verdeeld en met tuunwallen afgezet.

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De gemeente Texel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische natuurvereniging De Lieuw doen samen met particuliere eigenaren hun uiterste best om tuunwallen, schapenboeten (de karakteristieke ‘halve’ schuurtjes) en kolken (drinkwaterpoelen) in zo goed mogelijke staat te houden.

Deze bijzondere landschapselementen geven het Hogeberggebied zijn unieke uitstraling. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen: de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad bijvoorbeeld, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes.

Wieringen

Ook op Wieringen, in Gaasterland en het Land van Vollenhove kwamen in het verleden veel tuunwallen voor. Hoewel de meeste daarvan door de jaren heen verdwe

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

nen zijn, wordt er met name op Wieringen de laatste jaren weer gewerkt aan herstel.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich in voor herstel en behoud van het cultuurlandschap in ons land, onder andere door aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen.

De Hoge Berg.
© Foto Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Ook reikt de vereniging jaarlijkse stimuleringsprijzen uit in de vorm van de Gouden Mispel voor uitzonderlijke inzet voor het cultuurlandschap en de Gouden Zwaluw voor bijzondere bevordering van natuur in het stedelijk gebied.

Sinds 2018 benoemt de VNC ook Icoonlandschappen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.