Premium

Kilometers omrijden via Warder dreigt voor Edamse melkveehouder Dirk Schreuder: ’Dit zou de nekslag voor ons bedrijf betekenen’

Kilometers omrijden via Warder dreigt voor Edamse melkveehouder Dirk Schreuder: ’Dit zou de nekslag voor ons bedrijf betekenen’
Dirk Schreuder op zijn quad met een veger om de dijk schoon te houden.
© Foto Yvonne Jonkman
Edam

Stel, je woont enkele honderden meters ten noorden van Edam, maar om daar te komen moet je twee jaar lang omrijden via Warder. Als de dijkversterkingsplannen langs het Markermeer worden uitgevoerd zoals ze er liggen, wordt dat de realiteit voor Dirk Schreuder en Ineke Kappers, die een boerenbedrijf runnen aan de Zeevangszeedijk.

De mogelijke gevolgen worden des te meer duidelijk als Dirk Schreuder net op tijd arriveert voor de afspraak. Hij heeft even daarvoor een koe uit de sloot moeten redden bij een stuk grond van hem aan de zuidkant van Edam. Was dit in de hiervoor geschetste situatie het geval geweest, dan had hij een ’straatje om’ van vele kilometers moeten afleggen.

Belemmering

Hoewel nog onzeker is in hoeverre de strengere stikstofregels gevolgen hebben voor de dijkversterking, gaat Schreuder er maar van uit dat het werk gewoon doorgaat. ,,Bij het begin van de dijkversterkingswerkzaamheden wordt er vijfhonderd meter van de weg vanuit Edam afgesloten’’, legt hij uit. ,,Waarschijnlijk pas na twee jaar gaat de weg dan weer open. In die periode kunnen de bewoners hier dus niet rechtstreeks naar Edam rijden. Daarom zou ik graag zien dat er een noodweg komt. Die mag best over mijn land.’’ De tijdelijke route zou door de landerijen achter het Oorgat, langs de Molensloot, moeten komen. ,,Dit is geen Natura 2000-gebied, dus het hoeft geen belemmering te zijn.’’

Dat het twee jaar kan duren voordat de Zeevangszeedijk ter hoogte van het Fort bij Edam na de dijkversterking weer open kan, hebben Schreuder en zijn echtgenote Ineke Kappers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vernomen De aangebrachte grond zal zich namelijk eerst moeten ’zetten’ voordat er weer een weg op kan worden aangelegd. ,,Dat betekent de nekslag voor dit bedrijf’’, zegt Kappers.

Kilometers omrijden via Warder dreigt voor Edamse melkveehouder Dirk Schreuder: ’Dit zou de nekslag voor ons bedrijf betekenen’
Schreuders koeien over de dijk op weg naar hun weiland.
© Foto Yvonne Jonkman

Het echtpaar, dat 80 hectare grasland en zo’n 120 stuks rundvee bezit, hoopt bij de Raad van State gehoor te krijgen voor het probleem. De twee, die behalve in Edam landbouwgronden bezitten in Middelie, Purmer en tot voorbij Ilpendam, hebben becijferd dat heen en terug omrijden 18,6 kilometer extra reisafstand betekent. Met gemiddeld vier ritten per dag is dit op jaarbasis 27.000 kilometer. Een trekker rijdt gemiddeld 25 kilometer per uur en kost per uur zo’n 64 euro aan verzekering, brandstof, afschrijving en loonkosten. Alles bij elkaar bedraagt de schadepost op jaarbasis dan ongeveer 69.000 euro. Daar komt nog immateriële schade bij. Met nu al werkweken van zeventig, tachtig uur liggen bij een drastische verlenging van die werktijd gezondheidsrisico’s op de loer.

Camping

Schreuder en Kappers beheren bovendien camping De Zeevangshoeve bij hun bedrijf. Zij vrezen door de slechtere bereikbaarheid en het door de werkzaamheden tijdelijk verdwijnen van het strandje achter de dijk een forse terugloop van het aantal recreanten op hun terrein en dus ook hier inkomstenderving.

Overigens wijzen zij verder op de problemen die zullen ontstaan voor hulpdiensten. Omrijden via Warder betekent dat aanrijtijden voor bijvoorbeeld brandweerauto’s en ambulances verdubbelen en de normtijden hier meer haalbaar zijn.

Eind oktober doet de Raad van State uitspraak. Schreuder hoopt van harte dat er een noodweg kan komen, ook voor andere aanwonenden van de Zuiderzeedijk. Hij wijst nog maar eens op de geschiedenis van de melkveehouderij, die ooit in 1930 aan het Oorgat startte. ,,Ik ben 57 en werk nu veertig jaar in het bedrijf. We doen het met z’n drieën. Behalve mijn vrouw en ikzelf is mijn zoon hier ook werkzaam. Hij heeft de passie om het ooit over te nemen. Maar zonder die tijdelijke weg zie ik de toekomst somber in.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen