Premium

Galgeriet in Monnickendam is stikstof-proof, zegt de gemeente Waterland

Monnickendam

De nieuwe stikstofnormen, waardoor veel bouwprojecten in het land worden bedreigd of inmiddels zijn stilgelegd, hebben geen gevolgen voor het Galgeriet in Monnickendam.

De gemeenteraad van Waterland kan volgende maand met een gerust hart het plan vaststellen voor de omvorming van het bedrijventerrein tot een nieuwe woonwijk met circa 700 huizen. Dat staat althans in het omgevingsplan voor het project waarover de raad zich binnenkort buigt en dat waarschijnlijk volgende maand wordt vastgesteld.

Eind mei werden gemeenten, provincies en vooral ook de bouwwereld onaangenaam verrast door een uitspraak van de Raad van State over de ’depositie’ (de neerslag van deeltjes in de omgeving) van stikstof als gevolg van nieuwbouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Als gevolg van die uitspraak moest ineens worden voldaan aan strengere normen.

Op vragen vanuit de Waterlandse gemeenteraad daarover antwoordde wethouder Jelle Kaars dat er ook voor het Galgeriet nieuwe berekeningen moesten worden gemaakt om de stikstofuitstoot te bepalen. De normen die tot dan toe werden gehanteerd, waren niet meer van toepassing, aldus de wethouder.

De nieuwe berekeningen zijn afgelopen zomer gemaakt. Volgens de gemeente is daarbij uitgegaan van een ’worst case scenario’, waarbij het volledige plan nog dit jaar wordt ontwikkeld. De conclusie is dat er ’op geen enkel voor stikstofdepositie gevoelig habitat in de relevante Natura 2000-gebieden sprake is van een toename van de stikstofdepositie als gevolg van de planontwikkeling’, aldus het omgevingsplan. ,,Significant negatieve effecten zijn daarmee, voor wat betreft stikstofdepositie, uitgesloten.’’

Stiereveld

Eind juli werd bekend dat ook een ander bouwproject in Waterland, namelijk het Stiereveld in Watergang, vertraging oploopt door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Geïnteresseerden in een woning in dat project werden daarover geïnformeerd door projectontwikkelaar KPO en makelaarskantoor Volkert. Ook daarvoor zouden nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt.

De gemeente Waterland reageerde verbaasd op dat nieuws en noemde het ’een vreemd verhaal’. In het bouwmagazine Cobouw zei Gerald Roerdinkveldboom: ,,Het bestemmingsplan, waar de stikstofwaarden al in zijn onderzocht, is voor dit project al onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat het niet meer open staat voor bezwaar en wij als gemeente verplicht de vergunning binnen acht weken moeten afgeven.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen