Premium

Plan oude vleugel zorgcentrum De Zandhove in Spanbroek te verbouwen voor huisvesting jong en oud

1/2
Spanbroek

Regeren is vooruitzien. Het duurt nog bijna een jaar voordat het nieuwe woonzorgcentrum De Weidehof in Opmeer in gebruik wordt genomen. Maar nu worden al plannen gesmeed voor de oudste vleugel van De Zandhove in Spanbroek, die dan leeg komt te staan.

Rob Houtsma en Wendy Groot uit Hauwert, die ook een nieuwe invulling gaan geven aan de voormalige katholieke kerk in Zwaagdijk-West, hebben bij de gemeente Opmeer en zorgorganisatie Wilgaerden een globaal plan ingediend.

Wilgaerden

Het oudste deel van De Zandhove, eigendom van Wilgaerden, dateert van 1963. In 1988 is het gerenoveerd. Het is een bejaardenhuis oude stijl met 38 kamers en algemene ruimten als een keuken, recreatiezalen en kapel. Bewoners hebben intensieve zorg nodig.

Dit in tegenstelling tot de nieuwere vleugel, die eigendom is van woningcorporatie Intermaris en waar senioren zelfstandig wonen in 36 kamers. Dit gedeelte van De Zandhove blijft gewoon bestaan, al komt het na de jaarwisseling in handen van een corporatie uit Eindhoven.

Bewoners van beide vleugels worden deze weken door Wilgaerden gepolst of ze willen meeverhuizen naar De Weidehof in de nieuwe wijk Heerenweide. Daar komen 36 intramurale plaatsen en 26 voor mensen die zelfstandig wonen.

Nieuw leven

Het oudste deel van De Zandhove komt medio volgend jaar sowieso leeg te staan. Rob en Wendy zijn altijd op zoek naar oude, karakteristieke panden om ze na een ingrijpende renovatie een nieuw leven te geven.

Eind vorig jaar heeft het echtpaar al een rondleiding in Spanbroek gemaakt met vertegenwoordigers van Wilgaerden en gemeente. Ze zien volop kansen voor een nieuwe toekomst.

Rob: ,,Wij willen het gebouw ingrijpend verbouwen. Er komt een kap op met overstek waardoor het een andere uitstraling krijgt. Kleine kamers worden samengevoegd zodat er ruime appartementen of studio’s ontstaan.”

Scheiding

Het tweetal mikt op diverse groepen bewoners. ,,Jongeren die voor het eerst op eigen benen willen staan. Maar ook senioren die al dan niet zorg nodig hebben. Mensen die onder begeleiding wonen. En personen die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld na een scheiding”, zegt Wendy.

Zo ontstaan er veertig tot 45 appartementen, die onder de sociale huurgrens (ruim 700 euro) worden aangeboden.

Ook na de renovatie blijven er gemeenschappelijke ruimten beschikbaar. ,,We mikken erop dat toekomstige bewoners samen activiteiten opzetten. Dat kan in een zaal met een grote tv, maar ook met fitnessapparaten. Ook denken we dat sommige senioren een rol willen spelen bij bijvoorbeeld het tuinonderhoud”, aldus Rob.

Vraagprijs

De beide initiatiefnemers zijn bereid de getaxeerde vraagprijs te betalen. Ook stemmen ze in met aanvullende voorwaarden zoals behoud van het gebouw en levering van zorg door Wilgaerden.

Maar nu is het vooral afwachten, beseffen ze. Wendy: ,,Wij denken dat er in het dorp veel vraag is naar een gebouw voor meerdere doelgroepen. We hebben zowel het college als de raad geïnformeerd. Nu zijn gemeente en Wilgaerden aan zet.”

Reactie Wilgaerden

Bestuurder Ilse van Bennekom van Stichting Wilgaerden laat nog alle opties open als het gaat om een toekomstige invulling van het oudste gedeelte van De Zandhove.

Haar zorgorganisatie praat met diverse maatschappelijke organisaties. „Voorop staat dat intramurale ouderenzorg daar behouden blijft. Niet in het huidige gebouw, dat is vijftig jaar oud en sterk gedateerd. Wij denken aan nieuwbouw door onszelf of een andere partner.”

Dat betekent dat het initiatief van Houtsma en Groot, die juist uitgaan van diverse doelgroepen en het gebouw willen behouden, weinig kans maakt. Dat gaat Van Bennekom nu te ver: „Alle opties zijn nog open. Hun plan zit ook in het dossier.”

Wethouder Bram Beemster van Opmeer zegt mee te willen denken over de toekomst van de intramurale ouderenzorg in de gemeente. ,,De vergrijzing zet door, het is dus belangrijk dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn in woonzorgcentra. Misschien wel bij De Zandhove als De Weidehof in Heerenweide klaar is.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen