Premium

Onderzoek sanering Westdijk Spakenburg afgerond, miljoenenschoonmaak begint na maart 2020

Onderzoek sanering Westdijk Spakenburg afgerond, miljoenenschoonmaak begint na maart 2020
Nog altijd geldt het advies vee niet te laten drinken van het water uit de sloten lags de Westdijk.
© Archief Caspar Huurdeman
Spakenburg

Bij de versterking van de dijk langs het Eemmeer in Spakenburg is over de volle lengte vervuilde grond gebruikt die afgraven moet worden. Dat is bevestigd nu het onderzoek naar de vervuiling is afgerond. Sanering gaat miljoenen euro’s kosten, maar hoeveel precies kan het waterschap nog niet aangeven.

De versterking van de Westdijk langs het Eemmeer was het slotstuk van de dijkverzwaring langs de Eem en de oostelijke randmeren. Nadat het laatste stuk dijk in 2016 was versterkt, kwamen er vrij snel verontrustende berichten van boeren over ongewone kalversterfte. En al even gauw werd duidelijk dat het te maken moest hebben met vervuiling die uit de dijk uitloogde naar de sloten waaruit het vee dronk.

Het onderzoek van Royal HaskoningDHV heeft nu aangetoond dat alle grond die is gebruikt om een steunberm langs de Westdijk te leggen ’niet toepasbaar’ was voor het versterken van een waterkering. Voor zover het waterschap wist, was Thermisch Gereinigde Grond (TGG) gebruikt om de dijk te verzwaren. Dat is licht vervuilde grond die door verhitting is ontdaan van schadelijke stoffen en gebruikt mag worden als ondergrond van wegen, industrieterreinen of, zoals in dit geval. het versterken van dijken. Maar de TGG die het bedrijf ATM uit Moerdijk leverde blijkt niet te deugen voor de dijkverzwaring. Er zijn te hoge concentraties zouten (o.a. chloride, bromide, sulfaat), metalen (o.a. nikkel en chroom) en vluchtige verbindingen als benzeen aangetroffen. Ook is de zuurgraad van de grond te hoog, logen stoffen als vanadium, antimoon en molybdeen uit, en bestaat bijna de helft van de grond uit grind, puin, plastic slakken en asfaltdeeltjes, terwijl dat in TGG maximaal twintig procent mag zijn.

Volksgezondheid

Het RIVM handhaafde eerder dit jaar na onderzoek van de kwaliteit van het water in de sloten (en de bodems ervan) bij de dijk het advies vee niet te laten drinken uit de sloten. Gevaar voor de volksgezondheid is er voor zover bekend niet.

Vorig jaar juli al besloot het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe, de opdrachtgever voor de dijkverzwaring, dat de complete steunberm, alle 75.000 kuub, 4000 vrachtwagenladingen, afgegraven zal worden en dat de kosten ervan verhaald zullen worden op de aannemerscombinatie die de dijkverzwaring heeft uitgevoerd.

Dwangsommen

De gemeente Bunschoten heeft het waterschap tot maart volgend jaar de tijd gegeven om met een plan van aanpak te komen voor de sanering van de dijk. Lukt dat niet, dan worden dwangsommen opgelegd. Probleem voor het waterschap is niet alleen dat de dijk moet worden afgegraven en opnieuw versterkt moet worden. Ook zal een bestemming gevonden moeten worden voor de afgegraven vervuilde grond. Bij voorkeur door leverancier ATM, maar volgens een woordvoerster van het waterschap wordt ook gekeken naar verwerking bij een erkend bedrijf of stort, zoals eerder ook gebeurde met de vervuilde bagger uit de Eem bij Baarn. Pas als dat is geregeld kunnen de vergunningen voor de sanering worden aangevraagd. Het afgraven en opnieuw versterken van de steunberm aan de Westdijk zal naar schatting zeven maanden in beslag nemen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen