Premium

Raad van State blokkeert aanleg afslag A9 Heiloo

Raad van State blokkeert aanleg afslag A9 Heiloo
De plek waar de afslag zou moeten komen. In het midden van links naar rechts de A9, haaks daarop de Lagelaan, die de toevoerweg zou moeten worden.
© Luchtfoto Hans van Weel
Heiloo

De aansluiting Heiloo op de A9 kan voorlopig niet worden aangelegd. De Raad van State heeft het bestemmingsplan dat de afslag mogelijk maakt, vernietigd.

Dat blijkt uit een uitspraak die woensdagochtend bekend is gemaakt.

Volgens de Raad van State is niet duidelijk wat de gevolgen voor de stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden, zoals het duingebied, zullen zijn als de afslag is aangelegd. De gemeenten Heiloo en Castricum, die rechtstreeks betrokken zijn bij de aanleg van de afsluiting, moeten dat opnieuw onderzoeken volgens de nieuwste richtlijnen die in mei van dit jaar bekend zijn geworden.

De gemeenten Heiloo en Castricum hebben nog heel wat huiswerk te doen voordat opnieuw een poging kan worden gedaan om de aansluiting aan te leggen. Ze hebben voor de aanleg van de aansluiting in 2016 een vergunning gekregen van de provincie. Die was echter gebaseerd op compensatie van de toename van de stikstofuitstoot in natuurgebieden via het Plan Aanpak Stikstof. Dat is na een uitspraak van de Raad van State in mei echter inmiddels onvoldoende. Als de gemeenteraad het plan voor de afslag wil doorzetten, moet er eerst een nieuwe passende beoordeling van de stikstofbelasting komen volgens de nieuwe richtlijnen.

Er zijn door instanties als de Vogelwerkgroep Noord-Kennemerland, de Stichting Heilloze Weg en diverse particulieren nog meer beroepen aangetekend tegen de aanleg van de afslag. Dat ging onder andere om aantasting van de natuur en geluidshinder voor woningen in de buurt. De Raad van State geeft daar echter nog geen oordeel over en wacht een nieuw besluit af.

De gemeente Castricum had nog betoogd, dat de bezwaren van twee inwoners van Limmen niet-ontvankelijk moesten worden verklaard. Zij hadden eerder geen zienswijze over het besluit ingediend en hun beroep zou te laat zijn binnengekomen. De Raad van State oordeelt echter, dat deze mensen het besluit van tevoren niet hadden gekregen en hen dus ook niet verweten kan worden dat ze geen zienswijze hadden kunnen indienen. Bovendien is hun beroep volgens de RvS wel op tijd ingediend.

Lees ook: Uitstel of afstel voor afslag A9 bij Heiloo en Raad van State zet streep door voetbalcomplex Egmonderstraatweg

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen