Premium

Tekort in sociaal domein Hoorn is 4,9 miljoen per jaar

Tekort in sociaal domein Hoorn is 4,9 miljoen per jaar
Hoorn

Het college van Hoorn verwacht dat zonder ingrijpende maatregelen het structureel tekort binnen het sociale domein oploopt tot 4,9 miljoen euro per jaar. Om het gat te dichten willen burgemeester en wethouders een scala aan maatregelen doorvoeren.

Voorbeelden daarvan zijn een versterkte relatie met de huisartsen en de inzet van een of twee zogeheten triagemedewerkers, die moeten zorgen dat de juiste professional op het juiste moment op komt draven. Daarbij gaat het vooral om specialisten in de jeugdzorg en betrokkenen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Andere maatregelen die de kosten tot aanvaardbare proporties moeten terugbrengen zijn een betere beoordeling van gegevens en digitalisering van de bijzondere bijstand.

Noodzaak

De commissieleden bogen zich woensdagavond over een aantal maatregelen en hoewel nagenoeg alle Hoornse partijen de noodzaak van die voorgestelde ingrepen inzien, kreeg wethouder Marjon van der Ven het flink te verduren. Daarbij spaarde PvdA-raadslid Arnica Gortzak de wethouder allerminst. Gortzak maakte tijdens de eerste vergadering na het zomerreces een verontrustende rekensom. ,,65 dagen geleden werd ons in Hoorn een een tekort van 1,2 miljoen euro voorgespiegeld en na vragen daarover werden wij als doemdenkers weggezet. Inmiddels is dat tekort opgelopen tot 4,9 miljoen euro. Dat is een toename van 57.000 euro per dag. Hoe is het mogelijk dat wij begin juli nog als doemdenkers zijn weggezet? Dat waren wij zeker niet.’’

Ook wilde Gortzak expliciet uit de mond van Van der Ven horen dat het om een jaarlijks terugkerend tekort gaat en dat er geen sprake is van een incident. Dat erkende Van der Ven. Voor het hoog opgelopen tekort wees ze meerdere oorzaken aan, zoals de versnelde vergrijzing in Hoorn, een rechterlijke uitspraak die negatief uitpakte over de eigen bijdrage van 17,50 euro per inwoner en de onverminderd hoge kosten van de jeugdzorg. ,,We hebben minder geld binnen gekregen en meer uitgegeven zonder dat we daar als gemeente zelf invloed op hebben kunnen uitoefenen’’, aldus Van der Ven. Zij stipte aan dat bij de analyse van de tekorten het welzijn van de bewoners op nummer één heeft gestaan. ,,We willen de kosten beheersen zonder de inwoners te raken.’’

Volgens Van der Ven zijn de problemen in het sociale domein ook niet specifiek naar Hoorn te herleiden. ,,Vrijwel iedere gemeente in Nederland kampt er mee. In 2015 is decentralisatie ingezet en in 2017 doken er, vooral in de jeugdzorg en Wmo, nadelige financiële consequenties op die niet waren voorzien.’’

Van der Ven spoorde vooral de partijen in de Hoornse raad aan een eerder initiatief van D66 te volgen. ,,Er ligt nog 4 miljard euro ongebruikt op de plank voor het sociale domein. Dat willen we graag hebben.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen