Premium

Waterland moet extra bezuinigen; ’Met dit beleid is deze gemeente over vijf jaar naar de gallemiezen’

Waterland moet extra bezuinigen; ’Met dit beleid is deze gemeente over vijf jaar naar de gallemiezen’
Monnickendam

De gemeente Waterland staat er financieel nog veel beroerder voor dan tot nu toe gedacht. Het tekort op de begroting voor dit jaar is opgelopen van één miljoen naar anderhalf miljoen euro en voor de komende jaren dreigt ook een structureel tekort van zo’n zeven ton. En dat terwijl de gemeente ernaar streeft om de begroting vanaf volgend jaar weer sluitend te krijgen.

Dat blijkt uit een tussenstand van de financiële situatie van de gemeente, waar de lokale politiek behoorlijk van is geschrokken. Die was namelijk in de veronderstelling dat het weer de goede kant op ging met de gemeentelijke financiën.

Diezelfde schrik sloeg de politiek begin 2018 om het lijf toen bleek dat Waterland er veel minder goed voorstond dan werd gedacht. Er was sprake van enorme financiële tegenvallers, onder meer bij de uitvoering van zorgtaken. Mede op last van de provincie (die toezicht houdt op de huishoudboekjes van gemeenten) kwam het college met een actieplan om te bezuinigen en vanaf 2020 de begroting weer structureel op orde te hebben.

Maar gezien de meest recente cijfers betwijfelen de partijen in de gemeenteraad of dat gaat lukken. Dat geldt voor zowel de coalitie- als de oppositiepartijen. ,,Het gaat de verkeerde kant op’’, constateerde Jaap Wortel van coalitiepartij GroenLinks deze week tijdens de raadsvergadering. ,,Binnenkort spreken we over de begroting voor 2020 en ik wil de zekerheid van het college dat we dan ook daadwerkelijk een sluitende begroting hebben.’’

De woorden van Yvonne Gras van oppositiepartij WaterlandNatuurlijk kwamen ongeveer op hetzelfde neer, maar zij uitte zich wel iets onvriendelijker: ,,Met dit beleid is de gemeente Waterland over vijf jaar naar de gallemiezen. Het college moet nu toch echt eens aan de bak om met bezuinigingsvoorstellen te komen.’’

Het antwoord van wethouder Bas ten Have van financiën klonk een beetje laconiek: ,,Er is inderdaad een aantal zaken waar we ook als college van denken: ’Dat had wel wat positiever uit mogen pakken’.’’ Volgens de wethouder heeft Waterland te maken gehad met extra uitgaven die vooral worden veroorzaakt door ’zaken waar we als gemeente geen of maar heel weinig grip hebben’ (zoals zorgtaken, red.). ,,Die kwamen of komen op ons af en daar hebben we gewoon mee te dealen.’’

,,Dat resulteert in niet altijd even prettige tussenstanden en daar zullen we oplossingen voor moeten vinden. De maatregelen die we moeten nemen om het oplopende negatieve saldo te compenseren, zullen nog wat ingrijpender zijn dan in eerste instantie de bedoeling was.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen