Hoogoven 7 kan niet aan Europese norm voor stikstofoxide voldoen, dus provincie Noord-Holland verhoogt de norm

Bart Vuijk
IJmuiden

De IJmondcommissie toonde zich enkele maanden geleden kritisch over het besluit van Gedeputeerde Staten om de norm voor de uitstoot van stikstofoxide van Hoogoven 7 van Tata Steel flink te verhogen, zodat de fabriek de wet niet meer overtreedt. Gedeputeerde Staten (GS) schrijven nu aan Provinciale Staten dat dit gewoon niet anders kan.

Dit wordt overigens tegengesproken door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). In november vorig jaar stelde deze rijksinstantie een beroep in tegen de milieuvergunning die door de provincie was afgegeven. Aan Provinciale Staten schrijft GS dat de ’best beschikbare technieken’ reeds worden toegepast om de uitstoot terug te dringen, maar dat Hoogoven 7 vanwege een afwijkende samenstelling van het stookgas dan de andere hoogoven de norm niet haalt.

Tata Steel heeft overigens in november vorig jaar naar buiten gebracht dat metingen in de omgeving aangeven dat het NO-gas daar wel onder de normen blijft. In de buitenlucht staat Europa 40 microgram NO per kubieke meter buitenlucht toe. In 2017 waren de waarden in IJmuiden 26,6 microgram en in Wijk aan Zee 19,2 microgram.

Lees ook: Dorpsraad Wijk aan Zee maakte al bezwaar tegen windverhitten Hoogoven 7

Tata Steel heeft van de provincie wel het verzoek gehad om de emissie te verlagen. Maar de experimentele maatregelen die Tata Steel vervolgens bedacht, zijn nog nooit ergens in de praktijk toegepast en ook niet als effectief bewezen, schrijft GS aan Provinciale Staten. Over de hoge kosten van deze maatregelen wordt in de brief niet gerept.

ILT vindt dit te kort door de bocht en meent dat omwonenden en de directe leefomgeving hierdoor teveel worden blootgesteld aan stikstofoxiden. Die stoffen zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier en veroorzaken bodemverzuring en -vermesting, wat leidt tot verminderde biodiversiteit in natuurgebieden. De rechter moet nog uitspraak doen over het beroep dat ILT heeft ingesteld.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.