Politiek over muziekscholen Medemblik en Stede Broec: ’Wel subsidie, maar niet automatisch’

Klarinetles in de muziekschool in Grootebroek.© Foto Marcel Rob

Martin Menger
Medemblik

Gemeenten die jaarlijks miljoenen uitgeven aan sportvoorzieningen, moeten ook in staat zijn een muziekschool op de been te houden. Zo reageert een deel van de gemeentelijke politiek in de regio op de toekomstplannen van de muziekscholen in Medemblik en Stede Broec.

De vraag is echter of er ook garanties komen voor een basissubsidie voor de gecombineerde Muziekschool Oostelijk West-Friesland en de Muziekschool Stede Broec. Want het gecombineerde schoolbestuur wil graag meewerken aan een andere manier van werken.

Feit is dat de muziekdocenten die in dienst zijn, ook een garantie moet kunnen krijgen op een inkomen. Dus kan een muziekschool die van de gemeenten minder ’vaste’ subsidie krijgt, ook aankloppen voor een bijdrage voor projecten?

De redactie van het NHD heeft die vraag voorgelegd aan alle raadsfracties in de gemeenten Drechterland, Medemblik, Enkhuizen en Stede Broec.

De reacties verschillen per partij. Zo vindt Mark Raat (VVD Medemblik) het huidige subsidiebedrag voldoende. ,,Wij juichen het toe als ze met dat budget creatief weten te ondernemen om er meer uit te halen.”

Verzoek

Zijn partijgenoot en collega in Stede Broec, Martien Krijger, stelt dat de gemeenteraad heeft besloten vanaf volgend jaar geen automatische jaarlijkse subsidie aan de muziekschool meer toe te kennen. ,,De muziekschool, of een andere aanbieder, kan vanaf 2020 een verzoek doen voor activiteiten of muzieksamenwerkingsprojecten”, reageert Krijger.

,,Wat de VVD betreft kan de muziekschool meedingen naar subsidie voor allerlei nieuwe projecten. Doel is om kinderen in aanraking met muziek te brengen, door wie is van ondergeschikt belang.”

Ria Manshanden (Groen Links, Andijk) vindt dat subsidie een must is. ,,Wil je een instrument leren spelen, dan is een muziekschool nodig. Onze partij heeft bij de afgelopen begrotingsbehandeling het voor elkaar gekregen dat er meer geld gaat naar kunst en cultuur dan aanvankelijk was begroot. Dus: versterk daar het muziekonderwijs mee!”

Ruimte

Peter Raven stelt namens Gemeentebelangen Stede Broec dat er ook in de toekomst ruimte voor subsidie moet zijn voor vraaggestuurd muziekonderwijs. ,,Voor individuele leerlingen of projecten, bijvoorbeeld vanuit de scholen.”

Dat de muziekschool juist samenwerking zoekt middels een projectbureau, wordt positief ontvangen door Luiten Plekker (GB) in Medemblik. Er is geld (70 mille) voor het project ‘Meer muziek in de klas’. ,,De subsidie is dus niet meer direct om personeel in dienst te houden”, benadrukt hij.

Kinderen en jongeren moeten altijd toegang kunnen hebben tot muziekonderwijs, meent Yannick Nijsingh van D66 Medemblik. ,,Dat hiervoor een subsidie beschikbaar is en blijft, is logisch. Ter vergelijking, we geven als gemeente per jaar voor miljoenen uit aan sportvoorzieningen.”

Verdelen

De raadsleden Claudia Selders en Saskia Schouten (CDA Medemblik) zijn resoluut: ,,De gemeente Medemblik gaat het subsidiebedrag voor muziekonderwijs niet verminderen maar wel op een andere manier verdelen. We zijn dan ook tevreden met de nieuwe eis dat alle muzieklessen op de basisscholen gegeven moeten worden door gekwalificeerde docenten. Daar liggen kansen voor de beide muziekscholen die zelf aangeven dolgraag veel meer werk in de basisscholen te willen gaan doen.”

Hun partijgenoot in Stede Broec is raadslid John Kok. ,,Muziekonderwijs zal wat ons betreft ook in de toekomst op subsidie kunnen rekenen”, reageert hij op de kwestie. In Enkhuizen wil D66 dat de subsidie de komende jaren gewoon blijft bestaan. ,,Als wij moeten kiezen, dan krijgt de jeugd voorrang,”, aldus Emile van Marle.

Zijn plaatsgenoot Margreet Keesman (SP) haalt het oude idee van één, overkoepelend Cultuurnetwerk West-Friesland graag van stal. ,,Zodat alle subsidies voor kunst en cultuur daar worden verdeeld, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen worden bereikt.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen