’Grijze druk’ neemt toe in Gooi & Vecht en al helemaal in Wijdemeren

Hans van Keken
Wijdemeren

Het Gooi en de Vechtstreek mogen dan al vergrijsd zijn, Wijdemeren staat qua percentage senioren helemaal bovenaan.

Om het percentage 65-plussers uit te drukken gebruikt het CBS de term ’grijze druk’: het percentage senioren vergeleken met de groep tussen 20 en 64 jaar. Die is in Wijdemeren met 44% het hoogst van de hele regio, die met een percentage van 34,9% toch al hoger staat dan het landelijk gemiddelde van 32,6%. En het zal alleen nog maar toenemen, voorspelt de monitor sociaal domein van Wijdemeren waar deze cijfers in staan. Over twintig jaar, dus in 2040, kan de grijze druk toenemen tot ergens tussen 60 en 90%. Ook al omdat de groepen 45-54 jaar en 55-64 jaar oververtegenwoordigd zijn (17 en 15%, tegenover 16 en 13% regionaal. De gemiddelde leeftijd in de gemeente is dan ook 45,1, tegenover 43,1 in de regio en 41,7 voor ons land.

Uitdagingen

Voor het college levert dat tal van uitdagingen op, realiseert wethouder Rosalie van Rijn zich - zelf een van de jongste gemeentebestuurders in de regio. „Voor bijvoorbeeld woningbouw, gezondheid, digitalisering en zelfstandig blijven wonen heeft dat allemaal gevolgen.”

In de monitor valt verder onder meer op dat het aantal banen in Wijdemeren met een stijging van 3% in een jaar opvallend is, vergeleken met de regio (1,2%) en landelijk 1,6%. Ook een positieve kentering is er wat betreft de tijd die mensen moeten wachten nadat ze een aanvraag voor een uitkering van de gemeente doen. Dat was in 2015 nog zeven weken, vorig jaar was het afgenomen tot 2,5 week.

Bijzonder is verder het nog altijd groeiende aantal vrijwilligersprojecten van De Appelboom, waar de gemeente vaak in geld en ondersteuning aan bijdraagt. Op 1 oktober 2017 waren dat er nog 119, twee weken geleden waren er inmiddels 168. Daar werkten respectievelijk 1119 en 1419 vrijwilligers aan mee.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen