Lawaai Tata Steel houdt Wijk aan Zee al nachtenlang wakker, IJmuiden klaagt over stank, fijnstofmeters slaan massaal rood uit

Fijnstofmeters bij mensen thuis geven aan dat de lucht rondom Tata Steel niet schoon is.

Fijnstofmeters bij mensen thuis geven aan dat de lucht rondom Tata Steel niet schoon is.© website Hollandse Luchten

Bart Vuijk
Wijk aan Zee

Lawaai vanaf het terrein van Tata Steel houdt een flink aantal inwoners van Wijk aan Zee al nachtenlang wakker. Tata Steel erkent het probleem, dat te maken heeft met het verladen van ijzerschroot.

Ondanks aangekondigde maatregelen van Tata Steel, zoals stoppen met het verladen van vrachtwagens met schroot in de nachtelijke uren, gaat de overlast gewoon door. Op Facebook klaagt menig Wijk aan Zeeër steen en been. Het kletterende en donderende geluid van vallend ijzer komt bij sommigen binnen alsof in hun huis een kast vol pannen omvalt. Tata Steel wijt de overlast voornamelijk aan de metereologische omstandigheden en open ramen; vanwege het mooie weer zetten veel dorpsbewoners hun ramen open en dan komt het geluid ongefilterd binnen.

Geen roadmapmaatregel

De grootste schrootopslag van Tata Steel aan de zijde van het Noordzeekanaal zou overigens volgens een van de milieumaatregelen van de fabriek in ’Roadmap 2030’ naar het midden van het terrein worden verplaatst. Ongeveer de plek waar het lawaai nu vandaan komt. Toch gaat het hier niet om deze milieumaatregel, maakt een woordvoerder van Tata Steel duidelijk. Die moet nog worden uitgevoerd; dit gaat volgens Tata om gewone werkzaamheden van het bedrijf die vanwege het weer harder binnen komen bij de omgeving.

Nieuwsbrief Tata

In een nieuwsbrief aan omwonenden schrijft Tata Steel: ,,De afgelopen dagen zijn er klachten binnengekomen over geluidsoverlast in Wijk aan Zee. Onderzoek wijst uit dat het geluid afkomstig is van de schroothandling midden op het terrein. Hier komen vrachtwagens binnen die schroot lossen. Het schroot wordt vervolgens opgewerkt en daarna verdeeld over verschillende containers die naar de Staalfabriek gaan. Dit alles geeft geluid. De reden dat dit ook tot overlast leidt, ligt onder andere aan de meteorologische omstandigheden. Met weinig wind en de ramen open, is het geluid duidelijker te horen.

Tata Steel betreurt de overlast en zal de regels rondom de schroothandling aanscherpen en hierover in gesprek gaan met de uitvoerende partij. Zo mogen er in de nachtelijke uren geen vrachtwagens schroot lossen en zijn er in de handeling van schroot bepaalde werkwijzen die het geluidsniveau dat ermee gepaard gaat, beperken. Tata Steel zal toezicht houden op de naleving van de regels.”

Via de website stofmelder.nl zijn de afgelopen dagen twintig klachten ingediend over het lawaai. Deze klachten worden naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gestuurd, die het milieutoezicht uitoefent op de fabriek.

IJmuiden: Stankoverlast

Vooral inwoners van IJmuiden klagen de laatste dagen juist over stankoverlast. De gemeente Velsen krijgt veel klachten binnen, maar kan daar niets mee doen. Via de website van de gemeente worden inwoners die klachten willen melden, verwezen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook de nieuwe fijnstofmeters die inwoners van het gebied van de provincie hebben gekregen, geven aan dat de lucht niet schoon is.

Stofoverlast

Inwoners van Wijk aan Zee klagen al geruime tijd over stofoverlast van Tata Steel en diens slakverwerker Harsco. Het stof dat in het dorp neerslaat, bevat volgens onderzoek van het RIVM zware metalen zoals lood en vanadium, die ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid van met name jonge kinderen. Tata Steel heeft een pakket maatregelen aangekondigd om zowel stof, lawaai als stank aan te pakken. Dit heet ’Roadmap 2030’. Veel omwonenden gaat de aanpak niet snel genoeg; dagelijks wordt via stofmelder.nl geklaagd over stof, stank en lawaai.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.