Discussie over zienswijzen op nieuw bestemmingsplan Enkhuizerzand uitgesteld: ’Dan zingen we een maand later’

Het ontwerp voor het nieuwe Enkhuizer Zand

Het ontwerp voor het nieuwe Enkhuizer Zand

Tanja Koopen
Enkhuizen

De politiek van Enkhuizen buigt zich pas in oktober over de voortgang van het project Recreatieoord Enkhuizer Zand.

Aanvankelijk zou de gemeenteraad zich in de commissie van september bezighouden met het nieuwe bestemmingsplan voor het REZ, waar de 72 ingediende zienswijzen tegen het hier beoogde vakantiepark onderdeel van zijn, maar het college heeft laten weten dat dit niet gaat lukken. De discussie over het veelbesproken plan voor het Enkhuizerzand wordt een maand opgeschoven.

Flyers

Het Comité tot Behoud van het Enkhuizer Zand krijgt het druk. Zo’n 1000 flyers en 150 posters moeten overgeplakt worden. Netty Reder: ,,Dat doen we denk ik met grote rode stickers.’’

Het comité laat zich niet uit het veld slaan door het onverwachte bericht dat de discussie over de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan voor het Enkhuizerzand een maand is uitgesteld. Niet 10 september, maar (vermoedelijk) 15 oktober krijgt de commissie de informatie, waarna eind oktober het bestemmingplan moet worden vastgesteld. En dat terwijl het comité juist flyers en posters had verspreid om zoveel mogelijk mensen op 10 september naar het stadhuis te krijgen, zodat op de stoep een protestlied kan worden gezongen.

Voorbereiding

Dat wordt nu dus 15 oktober. Want, zo laat het college weten, ’een zorgvuldige voorbereiding van de op te stellen reactienota op de zienswijzen vraagt meer tijd dan eerder was voorzien’. Tevens ’blijken in deze vakantieperiode de verschillende gesprekspartners op korte termijn voor overleg niet beschikbaar’. Dus schuift de hele discussie, en daarmee ook de ludieke zangactie onder aanvoering van troubadour Ad Goossens, een maand op.

Reder vindt de gang van zaken merkwaardig. ,,Iedereen wist toch dat het heel veel werk was. En uiteindelijk heeft de raad nog steeds maar twee weken om alle informatie tot zich te nemen en over een dergelijk belangrijk onderwerp te beslissen. Het wordt er alleen maar onduidelijker op wat daar achter de schermen voor schimmigs gebeurt.’’ Het comité heeft al veel flyers uitgedeeld en posters opgehangen. ,,Daar gaan we langs om de datum te veranderen met rode stickers. Mensen moeten de flyers niet weghalen van hun raam, alleen de datum wijzigen.’’

Vragen

SP-fractievoorzitter Margreet Keesman vindt ook dat het er niet duidelijker op wordt. Een maand uitstel vindt zij geen punt. Maar niet langer. ,,Ik denk dat er wel wat te bespreken valt met indieners. En wij hebben nog steeds geen antwoord op onze vragen over of het bastionmodel ooit door de provincie is beoordeeld. Terwijl ook die termijn al verstreken is. Voordat wij een besluit nemen willen we wel die duidelijkheid.’’ Hans Langbroek (HEA) staat achter het comité. ,,Ik heb het altijd vreemd gevonden dat we het mandaat overdroegen aan het college, dat neem ik de raad kwalijk. Het is nu tijd dat die zijn tanden laat zien.’’

Voor liberaal Rob van Reijswoud is het uitstel geen probleem. ,,Er zijn veel zienswijzen en wij willen het liever goed en zorgvuldig dan snel. Zo staat de projectontwikkelaar er overigens ook in, heb ik begrepen. Het heeft ook geen invloed op de totale planning.’’ Van Reijswoud vindt van belang in hoeverre de zienswijzen het uiteindelijke plan beïnvloeden. ,,En dat beoordeelt het college, dat is hun taak. Onze taak is of het college de zienswijzen goed heeft beoordeeld. Als een zienswijze hout snijdt, moeten de plannen aangepast.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen