FNV: Schipholwerkers betalen als eerste de rekening met ultrafijnstof

Bagage wordt geladen in een vliegtuig op het platform van Schiphol.© foto anp

Frans van den Berg
Schiphol

Personeelsleden die op Schiphol op het platform werken, maken zich steeds meer zorgen over hun gezondheid. Zij krijgen zo vlak bij de vliegtuigmotoren immers veel ultrafijnstof naar binnen.

„In alle discussies en onderzoeken draait het voornamelijk om de omwonenden. Maar het personeel op het platform krijgt als eerste de rekening gepresenteerd. Zij werken acht uur per dag tussen de toestellen en staan zo pal naast de bron van het ultrafijnstof”, legt FNV-woordvoerder Joost van Doesburg uit.

De FNV is nu een lobby gestart om ook een onderzoek af te dwingen naar de gezondheid van het grondpersoneel. „We zijn al op gesprek geweest bij het ministerie en proberen ook Schiphol in beweging te krijgen. Maar Schiphol heeft er groot belang bij om te doen of er niets aan de hand is.”

Inzicht

Overigens is het inzicht bij een deel van het personeel en de vakbond ook pas van recente aard. Het zijn juist milieugroepen en bewoners die zich al jaren ernstig zorgen maken over het ultrafijne stof dat door de motoren van vliegtuigen wordt geproduceerd. Metingen gaven al aan dat concentraties vlak bij de startbaan hoog zijn, maar dat ook in omliggende woonkernen verhoogde concentraties worden gemeten. Het ultrafijnstof is ook afkomstig van het wegverkeer, maar vliegtuigen stoten aanzienlijk meer uit.

In juni kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (Rivm) naar buiten met de resultaten van nieuwe metingen en een gezondheidsonderzoek bij scholieren. Bij kinderen en gezonde volwassenen werden verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassen zijn ook verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma of hartaandoeningen hebben.

Longkanker

Het Rivm gaat nu nog kijken naar de gezondheidseffecten over een langere periode. Dat onderzoek moet in 2021 klaar zijn. Hoewel het Rivm ook metingen deed pal aan de kop van de Polderbaan, kwam daar geen waarschuwing uit te voorschijn voor het personeel. „Maar het laatste rapport zette wel veel mensen aan het denken. Natuurlijk heb je medewerkers die de andere kant op kijken omdat ze immers leven van Schiphol. Maar we krijgen als vakbond juist steeds meer verhalen te horen van personeel dat ongerust is. Mensen met hartklachten, problemen aan de luchtwegen en zelfs longkanker, terwijl ze helemaal niet roken. Dan zoek je het toch bij de vliegtuigen. Cijfers hebben we niet, net zo min als bewijzen en juist daarom is onderzoek nodig.”

Van ultrafijnstof is bekend dat het juist diep in de longen kan doordringen. De groep die volgens de FNV in de gevarenzone zit, zijn de mensen op het platform. De catering, schoonmakers, tankdienst, bagagesjouwers, technici en push-back. „Het grootste gevaar zit in het starten van de motoren, warmdraaien en vermogen geven om weg te rijden. Dan staan medewerkers soms letterlijk in de straalstroom van de motor”, stelt Van Doesburg. Daarnaast komt er veel ultrafijnstof vrij bij het starten vanaf de banen die op centrum nabij het platform liggen, ofwel de Kaagbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan.

Plan

De FNV wil behalve nader onderzoek, ook samen met Schiphol en luchtvaartmaatschappijen een plan van aanpak maken. In Denemarken is dat al gedaan. Daar wordt op een andere manier naar de startbanen getaxied en worden toestellen meer gesleept.

Schiphol liet eerder weten dat de kwaliteit van leven voorop staat. „De inzichten uit het onderzoek dat in juni is gepresenteerd, kunnen helpen dat voor omwonenden van en werknemers op de luchthaven te verbeteren.” Nadrukkelijk noemde Schiphol dus werknemers. „Schiphol werkt aan een actieplan om ultrafijnstof te reduceren. Schiphol wil dit actieplan samen met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken stakeholders opstellen en eind 2019 gereed hebben.”

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen