Premium

Alkmaars laatste uitbreidingswijk Vroonermeer-Noord is ’dorps’

Alkmaars laatste uitbreidingswijk Vroonermeer-Noord is ’dorps’
De Vroonermeer Noord: dorp, water en natuur
© JJ.FOTO.NL/Jan Jong
Alkmaar

Vroonermeer-Noord is de laatste van een lange serie Alkmaarse uitbreidingswijken. De bouw is halverwege. Driehonderd woningen zijn er nu gebouwd, er moeten er nog ruim vierhonderd bij komen.

Er wordt van zuid naar noord gewerkt in de Vroonermeer-Noord. Zelfs daar is over nagedacht.

Bouwverkeer volgt de noordelijke ontsluitingsweg. Dat scheelt behoorlijk wat overlast, ergernis en oponthoud in de bewoonde zuidelijke delen.

De wandeling onder leiding van gemeentelijk projectleider Ton Haakman begint ook in het zuiden, bij de rotonde die de oost-west wijksontsluitingswegen Keesman en Kruissloot verbindt met de Multatulilaan in het zuiden en de Laan van Bergama in het noorden.

De laatste uitbreidingswijk uit een serie die in Alkmaar ergens in de jaren zeventig begon wordt een dorp. Een hagelnieuw dorp met alle moderne gemakken, met duurzaamheid tot in de kleinste details, met veel aandacht voor natuur en recreatie, met volop speelvoorzieningen voor kleine en grote jeugd.

We volgen de Laan van Bergama in noordelijk richting. De ’Dorpsstraat’ van Vroonermeer-Noord heeft een ’stadse’ naam, de zijstraten heten Poel, Melksloot of Rietakker. Lekker dorps. We zijn buiten, dat is de indruk die moet achterblijven.

Trendbreuk

De hoofdontsluitingsweg meandert door de nieuwbouw. De variatie valt direct op. Niet te veel van hetzelfde naast elkaar. Trendy naast jarendertigstijl naast traditioneel. Duidelijk een trendbreuk met eerdere uitbreidingswijken als de Daalmeer en Huiswaard. Een stedenbouwkundig team ziet er op toe dat de wijk zo divers mogelijk wordt, zegt Haakman. Dat gaat in goed overleg met de bouwende partijen.

De Vroonermeer-Noord verschilt duidelijk van de Vroonermeer-Zuid, aan de andere kant van de as Kruissloot-Keesman. Vroonermeer-Zuid heeft stadse allure, zegt Haakman. Brede wegen, meer hoogbouw, met de Vroonerkroon als uitschieter. Vroonermeer-Noord is dorpse nieuwbouw. Een nieuwe versie van Sint Pancras, het dorp dat door een flinke plas water van de nieuwbouw gescheiden wordt.

Dat dorpse was van meet af aan de bedoeling. Buurgemeente Langedijk zag in de polder Vroonermeer de Alkmaarse nieuwbouw op zich af komen. Woningbouw in het met Alkmaar gedeelde gebied was alleen aanvaardbaar als het karakter van de nieuwe wijk ’dorps’ zou zijn en er een flinke hoeveelheid natuur en water als grensgebied zou komen.

Crisis

Van meet af aan wil in het geval van de Vroonermeer-Noord zeggen: al meer dan tien jaar geleden.

De voor Alkmaarse begrippen ongekend lange voorbereidingstijd had te maken met de in 2008 uitgebroken crisis op de woningmarkt. De plannen voor de laatste Alkmaarse laatste uitbreidingswijk gingen daardoor de ijskast in en werden er pas in 2014 weer voorzichtig uitgehaald.

Oude tijden zouden nooit meer terugkomen was toen de conclusie. Er moest versoberd worden. Kandidaat-bouwers zouden misschien wel iets meer verleid moeten worden om naar Vroonermeer-Noord te trekken. Kleinere kavels kwamen er. Meer huizen. Het aantal te bouwen woningen werd opgeschroefd van 660 naar 730 in totaal. Een groot deel werd ’welstandsvrij’ verklaard, wat het voor bouwers aantrekkelijker maakte. Ook ’vrije kavels’ werden aan het gebied toegevoegd. Her en der zijn hier grote en kleine plekken voor gereserveerd. Zo’n dertig in totaal. Volgens Haakman is de belangstelling goed.

Water en natuur

De structuur bleef hetzelfde. Een nieuw dorp met een groot aandeel groen en water. Van de 51 hectare die de Vroonermeer-Noord beslaat, is straks 15 hectare water en natuur. Dat is vooral aan de oostzijde van het gebied ingepland, aan de kant van Sint Pancras.

Het toekomstige wijkdeel ’De Eilanden’ is een overgangsgebied tussen de Vroonerplas en de woningen van Vroonermeer-Noord. De duurdere categorie woningen - twee-onder-een-kap en vrijstaand - is hier gepland. De bewoners komen in 2022. Voor hun deur ligt straks een onbebouwd eiland, met de nodige speelplekken, trapveldjes en steigers.

In het meest zuidelijk deel van het watergebied zijn drie jaar geleden al enkele natuureilandjes aangelegd. Menselijke toegang is vrijwel onmogelijk. De verwachting dat vogels hier vanzelf op af komen, lijkt uit te komen. Er is zelfs al een ijsvogeltje gespot, weet Haakman.

De natuur beperkt zich niet tot de zone rond de plas. In overleg met de overkoepelende Alkmaarse natuur- en milieuorganisatie Animo zijn ook in de woonstraten broedplekken gecreëerd voor mussen en gierzwaluwen. In voor- en zijgevels zijn holtes gemaakt, net groot genoeg voor een broedend mussenstel. Om broedende gierzwaluwen te lokken is bij een groot aantal woningen een strook vrije ruimte gecreëerd onder de dakpannen. Een betonnen oeverwand aan de zuidkant van de plas is inmiddels al weer bijna aan het oog onttrokken door begroeiing. De wand heeft diverse gaten waarin oeverzwaluwen kunnen nestelen. Ook die bewoners van de Vroonermeer zijn er inmiddels al.

Na de crisis kwam de bouw van de Vroonermeer-Noord in 2015 op gang. Volgens de huidige planning wordt de wijk in 2022 afgerond. De aandacht van Alkmaar wordt in de jaren daarna volop gericht op de Kanaaloeverzone, waar veel hoogbouw moet komen.

Het percentage sociale woningbouw in Vroonermeer-Noord ligt met 35 iets boven het Alkmaarse gemiddelde. Onder meer Woonwaard en Kennemer Wonen, de grootste twee corporaties in de regio, hebben er projecten.

De bouw is nog niet op de helft. Van de in totaal 730 woningen die er moeten komen, zijn er nu zo’n driehonderd opgeleverd.

In de nabijheid van de rotonde Keesman-Kruissloot wordt in het schooljaar ’20-’21 een nieuw gezamenlijk schoolgebouw gerealiseerd voor openbaar en katholiek onderwijs. Aan de zuidzijde en de noordzijde komen ook nog appartementen in maximaal drie lagen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen