Ludieke zangactie volkslied moet Enkhuizer gemeenteraad stimuleren plan Enkhuizer Zand tegen te houden

Luchtopname van het recreatieoord Enkhuizer Zand.
© Foto Hans van Weel
Enkhuizen

De politici die op 10 september naar het stadhuis van Enkhuizen komen om de plannen voor het Enkhuizer Zand te bespreken, worden onthaald door een groot koor dat onder aanvoering van troubadour Ad Goossens het volkslied van deze stad zingt. ,,Daarmee willen wij de raad wakker schudden zodat ze stoppen met deze plannen’’, zegt Netty Reder namens het Comité tot Behoud van het Enkhuizer Zand.

Reder hoopt dat veel mensen op 10 september om 19.30 voor het stadhuis staan om mee te zingen. ,,Als ze binnen zitten te vergaderen, zullen ze ons horen zingen’’, voorspelt hij. ,,Daarmee willen wij voorkomen dat ze vergeten dat wij hen hebben gekozen en dat ze daar in het belang van de stad zitten. Wethouder Erik Struijlaart presenteert die avond zijn samenvatting van de 72 zienswijzen en de reactie van het college. Wij willen dan ook inspreken.’’

Reder zegt niet tegen een herontwikkeling van het Enkhuizer Zand te zijn. ,,Maar wel tegen het onzalige idee dat nu op tafel ligt. Er komt daar grootschalige recreatie met een vakantiepark, een groot parkeerterrein en dat allemaal naast het Zuiderzeemuseum. Tenminste, dat is het idee van de projectontwikkelaar aan wie alles door het college in handen is gegeven. De gemeenteraad wordt door het college buitenspel gezet. Ik hoop dat de raad de moed heeft om het college tot de orde te roepen en de zaak stilzet. Om vervolgens met alle partijen die hierbij betrokken zijn in een breed overleg tot de beste oplossing te komen. Er moet sowieso een MER-procedure worden gestart om te kijken wat de effecten van de plannen op de stad en de omgeving precies zijn.’’

Het steekt Reder dat zij geen inzage krijgt in de zienswijzen. ,,Wij hebben ze een paar keer opgevraagd, maar de gemeente weigert deze te geven.’’ Ook verschillende politieke partijen hebben de zienswijzen opgevraagd maar niet gekregen. Zo ook Hans Langbroek van Het Enkhuizer Alternatief. ,,Wij krijgen de stukken pas na de zomervakantie. Voor de politiek wordt het dan erg kort dag om alle 72 zienswijzen goed te bestuderen.’’

De gemeenteraad heeft vijf jaar terug het college het mandaat gegeven voor de ontwikkeling van het Enkhuizer Zand. Langbroek diende in oktober 2014 nog wel een amendement in waarmee de gemeenteraad de mogelijkheid kreeg de hele zaak weer naar zich toe te trekken als er een plan ontstond waar zij niet achter stonden. ,,Maar dat amendement werd door geen enkele partij gesteund en heeft het daarom niet gehaald. Ik vrees dat we straks in een situatie komen waarin we niet meer terug kunnen zonder een forse schadeclaim.’’

Volgens wethouder Struijlaart volgt de gemeente bij het verspreiden van de zienswijzen en de reactie van het college de procedure die bij iedere bestemmingsplanwijziging geldt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen