Premium

Bezwaarschrift indienen loont: ozb-aanslag dorpshuis Cruquius werd 640 euro verlaagd

Cruquius

De dorpsraad van Cruquius zet vraagtekens bij de manier waarop de WOZ-waarde van dorps- en buurthuizen in Haarlemmermeer wordt bepaald.

De waarde van het dorpshuis van Cruquius moet volgens de Wet Onroerende Zaken elk jaar worden vastgesteld. Sinds 2012 varieert de WOZ-waarde van 1.016.000 tot 676.000 euro. De dorpsraad maakt elk jaar bezwaar, waarna de waarde naar beneden wordt bijgesteld.

Dit jaar werd het dorpshuis op 769.000 euro bepaald. Dat levert een aanslag van de onroerendezaakbelasting (ozb) op van 4.353,97 euro, 14,6 procent meer dan in 2018. Op grond van het bezwaar dat secretaris Henk van Hulsel indiende werd de waarde bepaald op 676.000 euro. Dat resulteert in een ozb-aanslag van 3.713,47 euro. ,,Om onze jaarlijkse kosten te verlagen heb ik zonder enige makelaarservaring een WOZ-waarde van 650.000 euro uit mijn duim gezogen. Tot mijn eigen verbazing is men daarin gedeeltelijk meegegaan. Dat scheelt ons toch zo maar 640 euro waarmee we uiteraard blij zijn.’’

Het dorpshuis in Cruquius valt niet onder de stichting Maatvast en wordt geheel door vrijwilligers gerund. De vaste jaarinkomsten zijn 2.250 euro aan contributies van 15 euro per gezin. De belangrijkste inkomsten komen uit de verhuur van het pand, maar die variëren elk jaar.

Van Hulsel vraagt zich af of er met alle Haarlemmermeerse buurt- en dorpshuizen zo wordt omgesprongen met de WOZ-waarde. De meeste van die panden worden geëxploiteerd door stichting Maatvast. Uit de jaarcijfers blijkt dat die 34.000 euro ozb betaalt voor ruim twintig panden. Vergeleken met de 3.700 euro die Cruquius moet betalen lijkt dat niet veel te zijn.

Maar, zo stelt de gemeente in een reactie, Maatvast is niet te vergelijken met de situatie in Cruquius. ,,Maatvast heeft geen panden in eigendom, maar huurt deze van de gemeente. Daardoor betaalt Maatvast alleen het ozb-gebruikersdeel. In de kostprijsdekkende huur wordt rekening gehouden met de ozb voor eigenaren die de gemeente betaalt.’’

Richtlijnen

Gevraagd naar het beleid dat de gemeente voert voor sociaal-culturele gebouwen blijken er landelijke richtlijnen te gelden waarvan niet mag worden afgeweken. ,,De waarde moet objectief vastgesteld worden. Volgens de landelijke richtlijnen moet de taxatiemethode gehanteerd worden die de hoogste waarde berekent. Bij dit soort panden is dat de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze panden worden getypeerd als een incourant object met een maatschappelijke bestemming. Door deze typering wordt rekening gehouden met het gebruik. Verder moet bij deze objecten voor wat betreft het gebouw uitgegaan worden van landelijke cijfers. De grondwaarde wordt gebaseerd op de grondnota van de gemeente Haarlemmermeer. De uitvoering van de WOZ wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer’’, aldus de gemeente.

De gemeente heeft alle belastingzaken uitbesteed aan de organisatie Concensus. Henk van Hulsel uit Cruquius heeft, om gegevens te kunnen vergelijken, geprobeerd daar informatie op te vragen over de aanslagen van verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer. Om privacyredenen worden die niet verstrekt.

Meer nieuws uit Haarlem