Premium

Ondanks schaarste op huurwoningmarkt verkopen corporaties soms huizen

Ondanks schaarste op huurwoningmarkt verkopen corporaties soms huizen
Verkocht onder voorbehoud: een woning van PréWonen
© Afbeelding Funda.nl
Beverwijk

Hoewel de wachttijd voor een huurwoning ook in Beverwijk aan het oplopen is, worden toch ook zo nu en dan sociale huurwoningen verkocht. ,,Het gaat om balans tussen huur en koop, maar ook om de doorstroming van huurders in onze woningen’’, zegt directeur Wonen en Vastgoed Ronald Camstra van PréWonen.

Volgens Camstra merken coporaties dat het voor woningzoekenden steeds duurder wordt om een huis te kopen. Mede daarom lijkt ook in de IJmond de wachttijd voor een huurwoning op te lopen. ,,Onze rol is allereerst die van woningverhuurder, maar toch verkopen we er jaarlijks ook een aantal sociale huurwoningen.’’

Corporaties moeten zich qua verhuur beperken tot sociale woningbouw. ,,We mogen dus geen duurdere woningen meer bouwen. Woningen die onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie vallen - 290 duizend euro - kunnen we aan onze huurders verkopen. Die bieden we dan ook met voorrang aan onze eigen huurders aan. We willen de doorstroming tussen verschillende type woningen bevorderen.’’

Het komt ook voor dat een woning verkocht wordt omdat die niet meer in de strategie van de corporatie past. ,,Dat speelt meer in Haarlem, daar hebben we sociale huurwoningen met een WOZ-waarde van meer dan vijf ton. Je kunt je afvragen of dat nog wel een sociale huurwoning is.’’ PréWonen verkoopt dit jaar twintig woningen, vertelt Camstra. ,,En we leveren tweehonderd nieuwe woningen op, onder andere in de Plantagebuurt in Beverwijk. Kortom, per saldo groeit onze woningvoorraad.’’

Een nieuwe huurwoning kost niet noodzakelijkerwijs meer dan een oude huurwoning. ,,Het huurtarief stellen we vast met een puntensysteem. Daarin spelen de grootte van de woningen, het aantal kamers, comfort maar ook WOZ-waarde een rol. Een groot voordeel van een nieuwe, zeer goed geïsoleerde woning, is dat de leefkosten er veel lager zijn. Overigens hebben we ook onder de nieuwbouw woningen waarvan de huur wordt afgetopt op 607 euro, de huurtoeslaggrens. Daardoor is het met welk inkomen dan ook mogelijk om er te kunnen wonen.

Wethouder Serge Ferraro (VVD) van de gemeente Beverwijk kan zich ook vinden in het zo nu en dan verkopen van sociale huurwoningen. ,,De verkoop van sociale huurwoningen past bij het beleid van meer gedifferentieerde woonwijken. Omdat er ook nog steeds nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd – bijvoorbeeld in de Kingsford Smithstraat - blijft het absolute aantal huurwoningen gelijk.’’

De corporaties en de gemeenten maken jaarlijks prestatieafspraken waarin dergelijk zaken worden vastgelegd. Daarin is ook een toekomstperspectief voor nieuwbouw opgenomen. ,,Wij willen de komende tien jaar driehonderd woningen bijbouwen’’, zegt Camstra. ,,Een groei van tien procent. Dat verwachten wij in de ontwikkeling van de vraag. De vraag is nu of en waar er ruimte is. In september beginnen de gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken weer.’’

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen