FNV dreigt met acties bij KLM, ultimatum tot donderdag

Frans van den Berg
Schiphol

Bij KLM dreigen acties wanneer voor donderdag 12 uur niet is ingegaan op de eisen van de vakbonden. De FNV wil nog niet zeggen hoe de acties beginnen, maar dat wordt meestal opgevoerd van werkonderbrekingen tot stakingen.

KLM krijgt van de FNV nog een week om op de cao-eisen van de vakbond in te gaan. Dat staat in een brief van de vakbond aan KLM. FNV-bestuurder Jan van den Brink: ,,Op 11 juli hebben we de cao-onderhandelingen opgeschort, omdat het onmogelijk leek tot een cao-akkoord te komen. Sindsdien heeft KLM alleen gesuggereerd dat ze nog iets te bieden hadden. We zijn het tijdrekken zat.’’

Bijna drie maanden zitten de medewerkers van KLM zonder cao. In mei startten de gesprekken tussen de bonden en de directie van het bedrijf. De bonden willen onder andere een loonsverhoging van vier procent, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. Van Den Brink: ,,KLM heeft topjaren achter de rug, mede mogelijk gemaakt door haar medewerkers. Dan is het toch niet raar dat we daar waardering voor vragen?’

Tot nu toe stelde KLM een loonsverhoging van nog geen 1,7 procent per jaar voor. ,,Dan heeft verder praten weinig zin’’, aldus Van Den Brink. ,,FNV-leden zijn verontwaardigd over de houding van KLM. In ledenvergaderingen is opgeroepen om acties te voeren.’’

Onbegrip

Op haar beurt snapt KLM niets van het standpunt van de vakbonden. ,,Die hebben het aanbod van KLM, om aanstaande maandag 26 augustus een nieuw en verbeterd voorstel te bespreken, afgeslagen en in plaats hiervan voor acties lijken te kiezen.’’ Dan gaat het ook om de vakbonden VNC, VNV, CNV, De Unie, VKP en NVLT.

KLM heeft in de afgelopen weken meerdere malen aan de vakbonden toegezegd dat ze tegemoet wil komen aan de wens van de bonden: een nieuw en verbeterd voorstel op loon en looptijd. KLM heeft de vakbonden uitgenodigd om het verbeterde voorstel te bespreken, aanstaande maandag. ,,Dat gesprek is op verzoek van de bonden buiten de cao-tafel gepland, zodat bonden daarna konden bepalen of en hoe zij het cao-overleg wilden vervolgen.’’

,,Ondanks de handreikingen en toezeggingen van KLM kiezen de vakbonden, in plaats van constructief overleg, voor het conflict en sturen ze aan op het voorbereiden van acties. Het lijkt erop dat bonden denken hiermee meer te bereiken, dan met een dialoog aan de overlegtafel. KLM vindt dit mede in het licht van de snel verslechterende resultaten niet in het belang van onze medewerkers en van onze passagiers. KLM is en blijft uiteraard beschikbaar voor overleg.’’

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen