Naarden wordt ’zetel’ van nieuw Archief Gooi en Vechtstreek

Twee archivarissen, twee wethouders en twee doosjes chocolade watertorens.
© foto studio kastermans/leon dakkus
Hilversum

Als alles volgens plan verloopt zijn de archiefdiensten in Hilversum en Naarden op 1 juli 2020 gefuseerd. De studiezaal in het Stadskantoor aan de Oude Enghweg in Hilversum sluit op termijn de deuren voor bezoekers.

De keuze van de colleges van Hilversum en Gooise Meren werd donderdagmiddag bekrachtigd in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger was helaas het symbolische cadeau - een raadhuisje van Lego - vergeten. Wethouder Geert Jan Hendriks van Gooise Meren compenseerde dat met twee doosjes Bussumse watertorentjes van chocolade.

Robuust

Door beide diensten samen te voegen ontstaat volgens beide colleges één sterk - ’robuust en kwalitatief hoogwaardig’ - archief voor zes regiogemeenten (Hilversum, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren, Wijdemeren), de Veiligheidsregio en diverse particuliere archieven. De naam van de nieuwe organisatie wordt Archief Gooi en Vechtstreek.

Kringen

De andere betrokken gemeenten en overheden worden op korte termijn uitgenodigd om de plannen te bespreken. Ook de historische kringen worden bij de plannen betrokken. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraden van Hilversum en Gooise Meren om het fusievoorstel goed te keuren.

Voorzitter

De archieftaken worden na de fusie uitgevoerd onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Hilversum. Het beleid wordt gezamenlijk met de andere gemeenten bepaald. Gooise Meren wordt voorzitter van de begeleidingscommissie.

Kosten

Het is de bedoeling dat de kosten van het archief door de zes deelnemende gemeenten worden gedragen, op basis van het inwoneraantal. Ook de Regio betaalt mee. Zonder de fusie zouden de inwoners van de zes gemeenten voor de doorontwikkeling van het archief duurder uit zijn, benadrukken beide colleges. De krachtenbundeling biedt niet alleen financiële maar ook technische en inhoudelijke voordelen.

Boegbeeld

Het voormalige Burgerweeshuis in de Cattenhagestraat in Naarden-Vesting wordt het boegbeeld en de bezoeklocatie. De studiezaal in Hilversum ’blijft voorlopig op gezette tijden open voor bezoekers’. Er komt geen verhuizing van archivalia en andere materialen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen

Video uitgelicht