Premium

Vereniging Behoud Anna’s Hoeve: ’Te veel natuur sneuvelt door aanleg busbaan’

Vereniging Behoud Anna’s Hoeve: ’Te veel natuur sneuvelt door aanleg busbaan’
Jelle Harder namens Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve: ‘Dit is gerommel in de marge’
© Foto Hans van Keken
Hilversum

De natuur dreigt volgens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) ernstig het stiefkindje te worden in de plannen voor de snelle busverbinding. ,,Wat cosmetische ingrepen, meer is het niet”, benadrukt Jelle Harder.

Wat hem betreft zijn de maatregelen die nu worden voorgesteld om de natuur van Anna’s Hoeve en Monnikenberg te sparen zwaar onder de maat. ,,Gerommel in de marge is het nu. Vaak gaat het alleen maar om wat technische maatregelen. Zoals het ophangen van vleermuiskasten, boommarterkasten, een paar mandjes als nestplek voor boomvalken. Ook moeten er op een aantal plekken voor de dieren buizen onder het spoor of de weg worden gelegd en komt er kilometers hekwerk. Allemaal onvoldoende en alleen symptoombestrijding.”

Vereniging Behoud Anna’s Hoeve: ’Te veel natuur sneuvelt door aanleg busbaan’
Boommarter op foto door cameraval

Harder vindt dat veel meer moet worden ingezet op het verbeteren van het leefgebied van de dieren waarvoor een ontheffing is verleend. ,,Das, boommarter, vleermuis, ringslang, wezel, hermelijn en zandhagedis bijvoorbeeld moeten ruimte houden om zich voort te planten. Is het leefgebied niet goed, heb je helemaal niets aan nestkastjes of tunnels.” Dat het broddelwerk is, blijkt volgens Harder ook uit gebrek aan monitoring na de maatregelen. ,,Vinden ze niet nodig. Want ze zijn ervan overtuigd dat de geplande maatregelen voldoende effect hebben. Zeggen ze, maar eigenlijk is er natuurlijk gewoon te weinig geld gereserveerd. Omdat destijds de noodzaak van maatregelen niet was aangetoond. Nu dus wel. Alleen is het budget niet verhoogd.”

De VBAH doet in zijn bezwaar voor elke diersoort een aantal aandachtspunten en aanbevelingen. ,,Worden die opgevolgd, kunnen ook ander diersoorten en de natuur als geheel meeliften”, aldus Harder. ,,Moet er wel extra budget komen.”

Wandelgebied kwijt

De Hilversummer, zelf ooit werkzaam bij Landschap Noord-Holland, wijst erop dat de recreanten in Anna’s Hoeve door de aanleg van de busbaan 16,5 hectare wandelgebied verliezen. ,,Een afname van 41%.” Samen met de vereniging voelt hij zich zo langzamerhand een roepende in de woestijn, als het gaat om het groen hier. ,,Als enige natuurgroep in de regio stelden wij de misstanden met de natuuronderzoeken aan de kaak. Sterker nog, op de Stichting Behoud Gooise Heide na steunde niemand ons. Zo vond het IVN dat ze geen actiegroep kan zijn en vond de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken het afgesloten stukje natuur vlakbij het ecoduct een voordeel omdat zich hier zeldzame vogels zouden kunnen vestigen.”

Ook is Harder nogal kritisch richting het Goois Natuur Reservaat (GNR), waar hij van 2004 tot 2017 in een klankbordgroep zat. ,,De aanleg van de busbaan met viaduct en nieuwe weg dwars door Anna’s Hoeve en Monnikenberg is daar nooit op de agenda gekomen. Absurd toch, voor zo’n enorme ingreep? Als we niet oppassen gaan deze desastreuze plannen de natuur hier voor eeuwig vernietigen. Waarom lijkt het toch alsof mensen het allemaal wel best vinden?”, aldus de Hilversummer. ,,Zijn ze murw? En dan wel de mond vol hebben over natuur die elders wordt aangetast.”

De VBAH mag de bezwaren begin september toelichten bij een provinciale hoorzitting. Intussen wordt ook getracht de lokale politiek in Hilversum en Laren en het GNR-bestuur te mobiliseren. ,,Zodat ze actie ondernemen richting provincie, om op te komen voor de natuur van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Met het GNR volgt binnenkort een gesprek.”

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen