Premium

Burgemeester en AZ gaven enkele maanden voor instorten dak de garantie dat het stadion veilig was. Is deze veiligheidsverklaring een wassen neus?

Burgemeester en AZ gaven enkele maanden voor instorten dak de garantie dat het stadion veilig was. Is deze veiligheidsverklaring een wassen neus?
Een hoogwerker bij het dak van het Afas Stadion van AZ. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar het gedeeltelijke instorten van het stadiondak.
© Foto ANP/Koen van Weel
Alkmaar

Burgemeester Bruinooge van Alkmaar heeft bij de KNVB de garantie afgegeven dat het stadion veilig was voor het nieuwe voetbalseizoen. Dit gebeurde enkele maanden voordat het dak van het Afas Stadion bezweek. Deze garantie is afgegeven ondanks het feit dat de gemeente toegeeft dat de constructie niet wordt gecontroleerd als hier geen aanleiding voor is.

Elke Betaald Voetbal Organisatie moet jaarlijks voor 1 maart een veiligheidsverklaring indienen bij de voetbalbond. Deze dient te zijn ondertekend door de burgemeester van de betreffende speelstad en de club zelf.

Deze veiligheidsverklaring heeft vooral betrekking op de fysieke veiligheid van het stadion. ,,Het is een garantie ondertekend door de burgemeester en de club naar de KNVB toe’’, aldus KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen.

Het is echter de vraag of deze veiligheidsverklaring niet een wassen neus is. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid stelde drie jaar geleden al in een rapportage vast dat de waarde van deze verklaring sterk afhankelijk is van de wijze waarop partijen hieraan invulling geven.

’Als partijen kritisch kijken naar de eisen in de veiligheidsverklaring en deze niet enkel zien als een checklist om af te vinken, kan de verklaring een middel zijn om de fysieke veiligheid van een voetbalstadion te controleren. Het is echter de vraag of dat bij alle gemeenten gebeurt en of alle lokale bestuurders en hun medewerkers zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. We hebben daar twijfels bij.’

Hoogleraar Rob Nijsse van de TU Delft vindt dat stadioneigenaren moeten worden verplicht om elke twee tot drie jaar een bouwkundige inspectie uit te laten voeren.

Boete voor AZ

AZ heeft in mei van dit jaar een boete van 500 euro gekregen omdat het de verplichte veiligheidsverklaring niet voor 1 maart had ingediend bij de licentiecommissie van de KNVB.

Dat de veiligheidsverklaring niet op tijd was ingediend, heeft volgens een woordvoerder van AZ een reden. Er bestond destijds nog geen duidelijkheid over de beschikbaarheid van een parkeerterrein. En voldoende parkeergelegenheid voor de supporters is een van de zaken waarin clubs dienen te voorzien. Woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB bevestigt deze lezing.

Inmiddels is de veiligheidsverklaring - ondertekend en wel - wél ingediend bij de KNVB. Deze veiligheidsverklaring is geldig van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

Bouwvergunning

De veiligheidsverklaring is een verklaring dat het stadion voldoet aan alle wet- en regelgeving. Voor het afgeven van de veiligheidsverklaring houdt de gemeente Alkmaar onder andere een visuele inspectie op brandveiligheid. De constructieve veiligheid wordt volgens de gemeente getoetst bij het afgeven van de bouwvergunning en door toezicht op de bouw.

’De instandhouding van een gebouw is de verantwoordelijkheid van de eigenaar’, stelt de gemeente. ’Tenzij er tussentijds vergunningplichtige wijzigingen aangebracht worden aan de constructie, of er aanwijzingen zijn dat de constructieve veiligheid in het geding is, is er voor de gemeente geen aanleiding om een bestaand gebouw te controleren.’

April 2018

Ondanks deze mededeling blijkt uit de dit jaar afgegeven veiligheidsverklaring dat nog in april 2018 nog een controle is uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van het stadion. Hoe uitgebreid deze controle was, is niet bekend. Op concrete vragen van deze krant aan het college van burgemeester en wethouders komt een summier antwoord van de gemeente.

’Het doel van het onderzoek dat de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) uitvoert, is te achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn om zo lessen te trekken voor de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar het ontwerp, de vergunningverlening, de bouw en het onderhoud van het stadion. Gemeente Alkmaar omarmt dit onderzoek en werkt hier volledig aan mee, zodat duidelijk wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wij wachten de resultaten af en zullen de uitkomsten en eventuele aanbevelingen nadrukkelijk bestuderen en hier mee aan de slag gaan.’

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid waarschuwde drie jaar geleden voor de controle op veiligheid in voetbalstadions. Het team concludeerde dat het van belang is dat de lokale veiligheidspartners oog hebben voor de risico van fysieke veiligheid en zich voorbereiden op dit calamiteiten. Het gevaar op instorting was één van de risico’s die specifiek werd benoemd in het rapport. In de praktijk bleken er aan een voetbalstadion min of meer dezelfde eisen te worden gesteld als aan een bowlingbaan.

Ook stelde het auditteam destijds dat er geluiden waren dat er onvoldoende handhavend werd opgetreden door gemeenten. ’Het is de vraag of de positie van de gemeente onafhankelijk genoeg is van de club om echt op te kunnen treden bij overtredingen. Er zijn nauwe banden tussen club en gemeente. Daarnaast heeft de club grote commerciële belangen bij het spelen van wedstrijden en is de club van belang voor de uitstraling van de gemeente.’

Met de aanbevelingen van het auditteam is vrijwel niets gedaan.

Meer nieuws uit AZ

Meest gelezen