Abraham Lincoln geen West-Fries maar wel een voorvader

Abraham Lincoln.
Hoorn

Het had zo mooi geweest: dat de grote Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809- 1865) van West-Friese afkomst zou zijn geweest. Maar de website van het Westfries Archief is beslist: „Het is niet waar.”

Het nieuwtje dat Lincoln mogelijk Hoornse voorouders zou hebben, kwam in de wereld door de Amerikaans schrijver Willem Meiners. Hij oordeelde op zijn Facebookpagina dat die band zou bestaan. Dit omdat de president ’Abe’ meer dan 1,90 meter lang was. Dat was voor Meiners een duidelijke aanwijzing. „Die was Hollands.”

Daarna zocht hij naar andere dwarsverbanden, en kwam zo terecht bij ene ’Jan Pietersz’, die in 1633 in Hoorn is geboren. Dit zou Jan Pietersz. Haring zijn, en via hem zou er een familieband zijn met Batseba Cofer Herring, de grootmoeder van Abraham Lincoln.

Vervolgens kwamen er ook in Nederland veel reacties. Maar Jan de Bruin kreeg over deze speurtocht en mogelijke familiebanden ook contact met een onderzoekster in de Verenigde Staten.

Nergens bewijs

„Het probleem is dat de schrijver misschien wat te vlotjes zijn conclusies heeft getrokken”, weet De Bruin. „Wij vonden echter nergens een bewijs uit archieven dat die familieband ook echt heft bestaan.”

In de Verenigde Staten is ook een speciale website, met als enige onderwerp de genealogie van de Nederlanders die ooit in Amerika zijn beland. De Bruin kreeg contact met Regina Haring van de website www.wikitree.com, die zich - gesteund door het eigen archief - in de materie heeft verdiept. Haar slotsom: er is geen aanwijsbare band tussen de Hoornse Haringen en de familie Herring aan Lincolns moederskant.

Toch is de Amerikaanse wel echt blij met de gegevens die via het Westfries Archief over de Hoornaar Jan Pietersz. Haring naar voren zijn gekomen. Dat slaat vooral op haar eigen afkomst: „We zijn u echt dankbaar voor de ontdekking van de vader van de immigrant die onze eigen familie de naam heeft gegeven”, besluit Regina Haring. „Want dat is Jan Pieterse Haring uit Hoorn. Dat is veel meer dan wat ik had durven dromen.”

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen