’Pionieren in tiny houses Heemskerk, het zal niet in één dag lukken’

Heemskerk

,,Wij bewoners van de tiny houses willen van het terrein iets moois maken. Maar we zijn pioniers van deze nieuwe woonvorm. En het zal zeker niet in één dag lukken.’’ Zo reageert Nicole Honingh, een bewoner, op wat zij als ’een hetze’ ervaart tegen het ’pilotproject’ aan de Rijksstraatweg.

,,Bij de bouw van normale huizen is op een terrein ook lang sprake van verrommeling, en na intrek van de bewoners duurt het in de meeste gevallen ook nog even voordat zij iets aan hun tuin doen’’, zegt Honingh.

Buren zeggen overlast te ervaren van de tiny houses. Ze zijn naar de rechter bestuursrechter gestapt om de vergunning aan te vechten. ,,Er bestaat geen standaardprocedure voor een vergunning voor een pilotproject’’, meent Honingh. ,,Of de gemeente de aanvraag juist heeft behandeld, is aan de rechter.’’

Volgens haar wordt er veel ’onzin’ verteld over de tiny houses. Van stank door het riool kan geen sprake zijn. ,,We gebruiken een volledig reukloos systeem, waar zelfs de zuiveringsheffing voor wordt kwijtgescholden. We gebruiken een helofytenfilter; een systeem waarbij bacteriën op de wortels van rietplanten het vuile water, inclusief urine, zuiveren en dit als schoon water de grond in brengen. In het toilet worden urine en ontlasting gescheiden. De ontlasting wordt apart opgevangen in een bak en gaat mee in de groene bak.’’

,,Wij vangen regenwater op in tanks, zoveel mogelijk met een ombouw, zodat het er niet rommelig uitziet. Dit regenwater wordt gefilterd tot drinkwater. Er zijn in Nederland enkele zwembaden en een waterzuiveringsbedrijf die tegenwoordig gebruik maken van dezelfde systemen.’’

Tuin

,,Om zonne-energie op te wekken zijn de huisjes geplaatst op het zuiden. Mijn huisje kijkt daardoor uit over de open tuin van een van de bewoners. Ik kijk graag naar deze tuin vol met prachtige bloemen. Vanaf de Binnenduinrandweg kan je die bloemen ook zien staan.’’

,,Het contact met de omwonenden ervaren wij als heel fijn. Tijdens de eerste kennismaking werden wij van harte welkom geheten en konden wij hulp vragen als wij iets nodig hadden. Regelmatig wordt er een praatje gemaakt, zorgen wij voor dieren tijdens de vakantieperiode en in tijden van droogte kregen wij zelfs extra water voor de planten.’’

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen