Bouw Speeldoos een jaar vertraagd; ontwikkelaar Arcadeplan is nog ’vol goede moed’

Bouw Speeldoos een jaar vertraagd; ontwikkelaar Arcadeplan is nog ’vol goede moed’
De Arcade vlakbij de terrasjes op de Brink nog onderzocht.
Baarn

Het grotendeels leegstaande Arcadegebouw vlakbij de Brink staat nog overeind als mogelijke nieuwbouwplek voor theater de Speeldoos en de bibliotheek. Projectontwikkelaar Johan Zijtveld van JeeGee Vastgoed is niet aan het wankelen gebracht, zo blijkt bij tussentijdse navraag. Het haalbaarheidsonderzoek moet 15 september klaar zijn.

„Het is nog prematuur, maar in mijn ogen is het realistisch. Ik heb goede moed dat het wat moois wordt. De architect komt deze week met de schetsen en daarna begint de rekenexercitie.” Op de valreep werd door de politiek vlak voor het zomerreces in juli besloten om Zijtveld toch een kans te bieden met zijn plan voor De Arcade, die hij pas heeft verworven. Het bedrijf moet plankgas geven. De al rijdende trein aan de Rembrandtlaan met aannemers en installateurs moest on hold worden gezet.

Er was eerder verzet van burgers tegen gezamenlijk onderdak van theater, bibliotheek en Volksuniversiteit aan de Rembrandtlaan, vooral door het verdwijnen van de bieb uit het centrum. Mede als gevolg van het nieuwe onderzoek treedt er vertraging op. „De bouw wordt een jaar uitgesteld naar 1 juli 2021. Het theater gaat medio 2022 open”, aldus Tom van der Poel, interim-directeur van de Speeldoos.

De Speeldoos is officieel geen partij in de huisvestingsdiscussie, omdat het theater huurt van de gemeente. De theaterbaas heeft wel constructief overleg gehad met Zijtveld over de randvoorwaarden voor een sluitende exploitatie. „Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Hij is nu aan zet. Ik ben benieuwd waar hij mee komt. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken”, aldus Van der Poel.

Zijtveld zegt dat hij er ’strategisch’ naar kijkt. „We gaan ervan uit dat we op het huidige Speeldoos-terrein woningbouw kunnen plegen. Ook aan het cultuurhuis zullen appartementen gekoppeld worden. De gemeente heeft voor de vernieuwbouw vier miljoen (3,6 miljoen en een overbruggingskrediet van vier ton) uitgetrokken. Onze inzet is dat de gemeente - en daarmee de bevolking van Baarn - zo min mogelijk financieel risico loopt. We kunnen aan een constructie denken, waarbij wij een huurgarantie voor een langere tijd krijgen van de gemeente. De gemeenteraad kan gefundeerd een keuze maken”, aldus Zijtveld.

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons