Velsen eist geen tegenprestatie voor bijstand

Eric Kok
Velsen

De gemeente Velsen treft geen maatregelen tegen inwoners met een bijstand, die geen tegenprestatie willen leveren voor hun uitkering. ,,We kiezen voor een positieve benadering, we gaan uit van de motivatie van mensen’’, laat wethouder Marianne Steijn weten. ,,Wij werken niet meer met het instrument tegenprestatie of het opleggen van maatregelen aan mensen die niet mee willen werken.’’

Velsen verstrekt 1369 bijstandsuitkeringen (peildatum 1 augustus) aan inwoners. ,,Ons beleid is erop gericht om deze inwoners weer mee te laten doen in de samenleving. Dat kan zijn door een perspectief te hebben op (betaald) werk, voor een deel van de bijstandsgerechtigden.’

,,Anderen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, willen we op een andere manier laten participeren, die aansluit bij hun talenten en mogelijkheden. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om op een zinvolle manier hun dag te besteden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. We gaan hierbij uit van de motivatie en zoeken daar een passende activiteit bij. Op die manier hebben wij veel bijstandsgerechtigden aan vrijwilligerswerk geholpen. We hebben voor vrijwilligerswerk afspraken met diverse organisaties, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, sportverenigingen, Vrijwilligerscentrale, Buuv. Ook kunnen wij Stichting Welzijn Velsen inschakelen om mensen te begeleiden naar een vrijwilligersactiviteit.’’

Positieve benadering

,,Wij monitoren hoe het vrijwilligerswerk verloopt. Als bijstandsgerechtigden weigeren om mee te werken, hebben wij de mogelijkheid om een maatregel op te leggen. Omdat wij vanuit een positieve benadering werken, is dat nog nooit opgelegd.’’

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest handhaven in principe wel. Maar in de praktijk is nog niet voorgekomen dat een inwoner gestraft is omdat die geen tegenprestatie wil leveren voor een uitkering. Alleen Beverwijk heeft ervaring met zes inwoners die niet meewerken of niet bemiddelbaar zijn. ,,Bij hen wordt gekeken naar alternatieve trajecten’’, schrijven B en W in antwoord op vragen van de VVD.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen