In strijd tegen parkeeroverlast: op de fiets naar evenementen in Enkhuizen

Michiel Snik
Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen wil dat bezoekers van evenementen in de stad meer worden ontmoedigd om met de auto te komen. De stad kampt met een groeiend parkeerprobleem. Omdat evenementen vaak ook gebruik maken van de bestaande parkeerterreinen, is het dan extra lastig de auto kwijt te raken.

De gemeente werkt aan een nieuw evenementenbeleid voor de komende jaren. Tien jaar terug heeft de gemeenteraad in een stadsvisie voor 2030 de ambitie uitgesproken dat Enkhuizen in dat jaar moet zijn uitgegroeid tot de ’toonaangevende toeristische trekpleister van West-Friesland’.

Volgens de gemeente wordt het parkeren van auto’s tijdens evenementen verschillende keren per jaar als een probleem ervaren. De bereikbaarheid van het evenement is een verantwoordelijkheid van de organisatie, zo stelt de gemeente in de notitie ’feest op maat’ over het beleid voor de komende jaren.

Omdat dit maar een paar keer per jaar echt een probleem is, wil Enkhuizen hier niet allerlei speciale terreinen voor gaan optuigen. Liever zoeken burgemeester en wethouders het in de bestaande mogelijkheden.

Zo wordt gedacht aan een tijdelijke uitbreiding van de bestaande parkeerterreinen. Dit kan bijvoorbeeld door een ander gebied als overloop te gebruiken. ,,Gedacht wordt aan een parkeerterrein van een derde partij, maar ook aan ruimte op bedrijventerreinen. Dan moet er wel een pendeldienst rijden tussen de plek waar de auto’s staan en het evenement. Hier moet eerst onderzoek naar worden gedaan en besproken worden met de betrokken partijen’’, zo wordt gesteld in de notitie over het nieuwe evenementenbeleid dat het college recent heeft vastgesteld.

Enkhuizen is goed bereikbaar met de trein, zo wordt ook geconstateerd in de notitie ’feest op maat’. Het college wil daarom dat organisaties van evenementen bezoekers stimuleren van het openbaar vervoer gebruik te maken. Ook wil Enkhuizen dat het gebruik van de fiets veel meer wordt gestimuleerd om zo het autoverkeer in de stad terug te dringen. ,,Er zal bij evenementen daarom ook nadrukkelijker gekeken worden naar de mogelijkheden om de fiets op een goede manier te kunnen stallen.’’

Daarnaast gaat de gemeente kritischer kijken naar de plek waar deelnemers van evenementen hun voertuig parkeren. Het college vraagt zich hardop af of deze wagens wel op een plek moeten worden gestald die normaal wordt gebruikt als parkeerplaats. ,,Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van de salonwagens van kermisexploitanten op de Deense Ossenmarkt rond Lappendag’’, aldus het college.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen