Premium

Hooglopende emoties in ’s-Graveland door plan recreatief varen over de Vaart

Hooglopende emoties in ’s-Graveland door plan recreatief varen over de Vaart
Buurtbewoners en actievoerders bij opvallende spandoeken langs de weg in ’s-Graveland.
© foto stichting behoud erfgoed ’s-Gravelandse Vaart
’s-Graveland

Amper een paar weken geleden richtten ze de stichting Behoud Erfgoed ’s-Graveland op, en nu al hebben ze rond de driehonderd leden. Elan genoeg in het dorp.

Huis aan huis gingen vrijwilligers de afgelopen paar weken op zoek naar donateurs en sympathisanten. Allemaal vanwege het onderzoek naar de mogelijkheid van varen over de ’s-Gravelandse Vaart, al dan niet met alleen elektrische bootjes. Onderdeel van de plannen om de Oostelijke Vechtplassen een impuls te geven, qua natuur en recreatie vooral. Maar in het dorp met de karakteristieke lintbebouwing langs die vaart, lijkt dat vloeken in de kerk. Ook omdat vergelijkbare plannen zo’n zeven jaar geleden nog werden afgeblazen. Vanwege de kosten, maar ook vanwege de grote weerzin ertegen. Honderden mensen kijken vanaf hun terras of vlonder immers uit op diezelfde vaart. En ook nu lopen de emoties soms hoog op. Dat bleek anderhalve week geleden, toen zo’n zestig ’s-Gravelanders soms luidkeels blijk gaven van hun ongenoegen op een reguliere informatieavond die de uit 21 organisaties tellende stuurgroep zo nu en dan houdt.

Oprichten stichting

Drie goed bezochte informatieavonden in De Drie Dorpen eind mei waarop meer over de plannen werd verteld gaven de aanzet tot de oprichting van de stichting. Ook toen liepen de gemoederen soms al hoog op. De kersverse stichting Behoud Erfgoed ’s-Graveland probeert op haar manier dat ongenoegen een beetje te kanaliseren en op te komen voor wat leeft. Al wil de stichting voorkomen dat er alleen maar gemopperd wordt over de plannen. Ook wie ze zinnig vindt moet aan bod komen. Al zijn dat niet bijster veel mensen, meldt bestuurslid Jan de Leers, zich baserend op de peiling op met name het Noorder- en Zuidereinde, die parallel aan de vaart lopen. „Van de mensen is 94,2% tegen de plannen, 3,2% is voor en 2,6% heeft geen mening over recreatievaart in de ’s-Gravelandse Vaart. De mensen die direct aan de Vaart wonen zijn in grote meerderheid tegen.”

Grootste bezwaren tegen recreatievaart zijn dat het beschermd dorpsgezicht eraan zou gaan, de onduidelijkheid van de kosten, ook wat betreft onderzoek en onderhoud naar de beschoeiing. Bewoners vrezen dat door het varen de niet altijd stevige funderingen aangetast kunnen raken. Ook is er zorg over het aantasten van flora en fauna en over mogelijke overlast door recreanten. Ook onder voorstanders zegt de stichting gepolst te hebben. Zij zouden recreatievaart gezellig en leuk vinden en zelf willen varen met een bootje. Ook telt dat meer mensen dan alleen de aanwonenden zo meer van de omgeving zouden kunnen genieten.

De stichting heeft inmiddels volgens De Leers eerdere rapporten en onderzoeken naar zo’n 200 beleidsmakers en beslissers gestuurd. Die tonen volgens hen de onzinnigheid van de huidige plannen aan.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen