Stelling: ganzen bij boer afschieten!

Een jager met een neergeschoten gans.
© Foto Hollandse Hoogte

In het Markermeer worden fraaie eilandjes en vooroevers aangelegd. Op deze manier krijgt de natuur ruim baan. Hetzelfde zien we in het IJsselmeer. Intussen klagen agrariërs al jaren over met name ganzen die neerstrijken op hun land en hun gewassen opeten en het land onderschijten. Grasland wordt daardoor ook aangetast.

Veel kunnen de boeren hier niet tegen doen. Verjagen is dweilen met de kraan open. Daarnaast worden vrijwel alle vogels door de wetgever goed beschermd, dus afschieten mag niet zo maar.

Door de kunstmatige aanleg van de eilanden in het Markermeer komen er alleen maar meer vogels door deze ideale broedplaatsen.

Uiteraard bestaan er schaderegelingen, maar die dekken slechts een deel van de kosten. Daarmee zijn de agrariërs, die het door wet- en regelgeving al steeds moeilijker hebben, het kind van de rekening, van het natuurbeleid. Dat is niet eerlijk. Er zijn gewoon veel te veel ganzen. Er moet een ruime afschotmogelijkheid komen voor ganzen op het boerenland!

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen