Premium

Bewoners Zuiderdracht verwachten dat overlast Pyxis tot rechtszaak leidt

Bewoners Zuiderdracht verwachten dat overlast Pyxis tot rechtszaak leidt
Fred Greuter voor de trucks van Pyxis langs de Zuiderdracht. ,,Wij hebben al anderhalf jaar een verstoorde nachtrust.’’
© Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster
Oosterblokker

Transportbedrijf Pyxis in Oosterblokker mag ’s nachts met vrachtwagens rijden op en van het bedrijfsterrein langs de Zuiderdracht. Iets wat de bedrijven Karsten en en Kruidenier Foodservices hier eerder niet mochten. Met als gevolg dat de bewoners van de Zuiderdracht 2 tot en met 12 nu klagen over geluidsoverlast. ,,Laat ons ’s nachts weer slapen’’, zegt Fred Greuter namens hen. ,,Dat is alles wat wij vragen.’’

Het besluit van Drechterland om per 1 oktober Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker af te sluiten voor het doorgaande vrachtverkeer is door de bewoners van de Zuiderdracht met gejuich ontvangen. Voor de vrachtwagens van Pyxis en de ondernemingen op bedrijventerrein Gildenweg blijven de wegen wel open.

De bewoners klagen al langer over de nachtelijke activiteiten op het terrein van Pyxis. ,,Ik wist dat ik bij bedrijvigheid ging wonen toen ik hier in 2013 kwam’’, vertelt Greuter. ,,Maar de situatie is hier sindsdien flink veranderd.’’ Hij doelt op het nachtelijke geluid van het laden en lossen, de stationair draaiende motors en het aan- en afrijden van vrachtwagens van Pyxis.

Misleidend

Greuter toont rapporten van Pyxis die hij bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft opgevraagd. ,,In het eerste rapport uit 2017 dat Pyxis voor de vergunningen maakte, zegt Pyxis dat zij hier werkt met Pyxis en De Zwaluw (het transportbedrijf dat Pyxis overnam, red.). Pyxis zit echter ook in TransMission, een samenwerkingsverband van transportbedrijven. Dit betekent dat hier veel meer vrachtwagens komen. De stelling dat de helft van het wagenpark stil is, klopt daarom niet. In dat eerste rapport wordt laden en lossen ook als niet relevant bestempeld omdat er met elektrische palletwagens en heftrucks wordt gereden. Ik vind dit misleidend.’’

Inmiddels heeft Pyxis een nieuw akoestisch rapport voor de milieudienst laten opstellen. Daarin staat dat het laden en lossen per wagen 2,25 minuut duurt. ,,Maar het gaat wel continu door’’, aldus Greuter. ,,Eerder zei Pyxis dat de motors niet stationair draaien, maar inmiddels staat de omgevingsdienst toe dat de wagens vijf minuten mogen warm draaien.’’

De omgevingsdienst moet het laatste rapport van Pyxis beoordelen voordat een nieuw zogenoemd maatwerkbesluit met regels voor het bedrijf kan worden genomen. Pyxis blijkt namelijk op 10 mei dit jaar een verzoek te hebben ingediend bij de omgevingsdienst om de regels aan te passen voor het maximal toegestane geluidsniveau. ,,Wij staan daar wantrouwend tegenover’’, zegt Greuter. ,,We zijn bang dat de regels worden aangepast aan de bedrijfsvoering en niet andersom.’’

Goedkope B-locatie

Het is de bewoners nog steeds niet duidelijk waarom Pyxis ’s nachts geluid mag produceren, terwijl dit eerder niet mocht. ,,Het enige wat de dienst hierover tegen ons heeft gezegd is dat dit een nieuw bedrijf is en er daarom nieuwe regels gelden. Maar we krijgen daarvoor een geen onderbouwing. Het is niet fair. Pyxis wilde naar Zevenhuis, maar kocht toen deze goedkope B-locatie. Pyxis wil echter wel draaien alsof zij op en A-locatie zit ten koste van onze nachtrust.’’

Volgens woordvoerder Eugène Later van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft zijn dienst in 2017 een zogenoemd maatwerkbesluit voor Pyxis genomen waarin de grenswaarden zijn vastgelegd voor de toelaatbare geluidsbelasting. Als hieraan wordt voldaan, kan volgens Later ’het op dit terrein laden en lossen van de wagens en het aan- en afrijden niet geweigerd worden’.

Overleg met Pyxis zelf heeft volgens Greuter voor de bewoners niets opgeleverd. ,,Wij willen dat de omgevingsdienst zelf een nieuw onafhankelijk akoestisch onderzoek houdt, inclusief geluidsmetingen.’’ Hij zocht contact met Hoorn, waaronder het bedrijf na een grenswijziging immers valt, maar die verwijst voor de vergunningen naar Drechterland. ,,Ik heb sinds februari meerdere keren vragen gesteld aan het college van Drechterland. Antwoord heb ik nooit gehad. Ik zeg niet dat Pyxis hier weg moet, maar wij hebben al anderhalf jaar een verstoorde nachtrust. Het ziet er naar uit dat dit uiteindelijk een rechtszaak gaat worden om het hier ’s nachts stil te krijgen.’’

Raadsvragen

Gemeentebelangen Drechterland heeft deze week schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het college van Drechterland. Ook deze partij vraagt zich af waarom Pyxis ’s nachts mag laden, lossen en rijden op het terrein. Burgemeester en wethouders streven ernaar deze vragen komende dinsdag te beantwoorden. En dat geldt ook voor de laatste vragen die Greuter 2 juli aan het college stelde. ,,Wij hebben eerder niet op de vragen van meneer Greuter gereageerd omdat die vragen ambtelijk beantwoord worden’’, zegt wethouder George Besseling. ,,Dat loopt via de omgevingsdienst die feitelijk onze milieudienst is.’’

Hoewel het bedrijfspand van Pyxis in Hoorn ligt, geldt dit niet voor het laatste strookje aan de kant van de Zuiderdracht. Daarom moest Drechterland volgens Besseling beslissen over de laatste omgevingsvergunning die Pyxis nodig had omdat zij de dock shelters (waar de vrachtwagens langs het pand laden en lossen, red.) aan de voorkant wilde uitbreiden en aanpassen. ,,Wij hebben die vergunning verstrekt omdat het aanzicht beter werd en de nieuw flappen van deze dock shelters voor minder geluid zorgen. Doordat wij deze laatste vergunning hebben verstrekt zijn wij het bevoegd gezag voor Pyxis.’’

Dit betekent volgens Later dat zijn omgevingsdienst, aan wie Drechterland de milieutaken heeft overgdragen, het besluit neemt over het nieuwe maatwerkvoorschrift voor Pyxis. Of de dienst de regels voor het geluidsniveau van Pyxis gaat aanpassen, zoals het bedrijf wil, is nog onbekend. Later: ,,Het is, gelet op de complexiteit van de situatie, nog niet exact in te schatten wanneer hierover een besluit wordt genomen.’’

Pyxis-directeur Erica van der Ham was onbereikbaar voor commentaar.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen