Premium

Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude viert tweehonderdste verjaardag

1/5
Zuid-Scharwoude

De Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude is 200 jaar oud. Dat de kerk dit feestje kan vieren, lag allerminst voor de hand. In 1979 bevond het gebouw zich in deerniswekkende toestand. De muren vertoonden scheuren en er was alle reden tot zorg over het gewelf en het dak. ,,De kerk is altijd slechts een deel van het verhaal geweest’’, zegt Reyn Lont, ,,we willen er nu bij stilstaan dat de kerk jarig is.’’ In september wordt de verjaardag op allerlei manieren gevierd.

Aan tafel in het fraaie kerkgebouw uit 1819 zijn naast Lont ook Rob Basten en Jan A. Jong aangeschoven. Basten is gevraagd een boek over de kerk te schrijven. Lont en Jong zijn op allerlei manieren betrokken bij het wel en wee van de kerk. Laatstgenoemde is er ook actief als organist.

Twee stichtingen bekommeren zich om de kerk. De Stichting Kooger Kerk (SKK) werd in 1979 opgericht met het doel gelden te vergaren voor de broodnodige restauratie van de kerk én het Van Dam-orgel uit 1881. De stichting is verantwoordelijk voor het jaarprogramma en het gebruik van het gebouw en het bijgebouw De Rode Steen. Daarnaast is er de Stichting Restauratiefonds Pieterskerk (1988) dat het onderhoud van het Van Dam-orgel, het kerkgebouw en bijgebouw regelt.

De Kooger Kerk is nog steeds in het bezit van de Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. De wekelijkse diensten worden gehouden in de Allemanskerk in Oudkarspel. In de Kooger Kerk worden kleinere diensten gehouden: rouw- en trouwdiensten, maar ook wordt er iedere maand een Bachcantate uitgevoerd. De SKK huurt het gebouw voor een euro. Het was eerst een gulden, vertelt Jong glimlachend, ’het is stilzwijgend een euro geworden.’

Liturgisch gebruik

Na de restauratie is het gebouw weer kerkelijk in gebruik genomen. ,,We willen een kerk zijn, geen theater’’, aldus Lont. ,,Het is een kerk voor liturgisch gebruik, de Vereniging voor het houden van Oecumenische Diensten in de Kooger Kerk bewaakt dit.’’

De twee wijzen op de vele kerken, die door de ontkerkelijking in Nederland een andere bestemming hebben gekregen: klimhal, winkel of appartementencomplex. Lont: ,,Wij vechten als stichting voor dit gebouw. Wij zijn toch een beetje de successtory.’’ Jong: ,,Er komen hier mensen kijken die ons vragen: ’Hoe doen jullie dit toch?’ Je moet de dingen aanpakken. Er is een sterke groep vrijwilligers. Er is hier elke week wel iets te doen.’’

Steun van de gemeente Langedijk is er nauwelijks, zegt Lont: ,,Dit stukje hier had allang beschermd dorpsgezicht moeten zijn. Het is te droevig voor woorden.’’

De festiviteiten duren de hele maand september. ,,We willen de kerk extra op de kaart zetten. Er zijn twee exposities en in het weekeinde zijn er rondvaarten waarbij de koolschuiten vertrekken vanaf de steiger bij de kerk.’’

Lont wandelt door het lijstje met festiviteiten heen. Op 8 september is er een rooms-katholieke dienst met Canticum Novum. Met organiste en koordirigent Una Cintina en Dirk Duyvis als voorganger. ,,Ooit is het hier zo begonnen.’’

Op 15 september is er een cantatedienst: BWV 194 ’Hochsterwunschtes Freudenfest’ wordt uitgevoerd. Lont: ,,Het is al twintig jaar gaande, er zit hier iedere maand een vaste kern van 80 tot 100 mensen. Het wordt een beetje ondergewaardeerd.’’ Bij iedere dienst is ook een preek: ,,Acht minuten’’, aldus Jong. ,,Dominee, hou het spannend, vinden wij.’’

Op 22 september komt het Kamerkoor Soglasije met dirigent Serge Latychev. ,,Dat is een aanrader, hoor’’, zegt Lont.

In De Rode Steen zijn schilderijen van de Kooger Kerk te zien, in de kerk hangen iconen. ,,We sluiten aan bij de lijn uit het verleden’’, zegt Jong, wijzend op de Petrus-icoon: ,,Deze kerk heette oorspronkelijk Pieterskerk.’’

Lont, tot slot: ,,We zoeken de verbinding tussen de verschillende geloven. Bij alle gekkigheid is hier binnen ruimte voor stilte en bezinning. Geloof dwars door alle muren heen, zonder de traditie te verloochenen.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen