Bewoners woonwagencentrum Bobeldijkerweg Hoorn boos over uitbreiding

Dylano Wieser, die met zijn ouders in een van huizen op het woonwagencentrum gaat wonen, knipte de vorige week het lint van hun nieuwe voordeur door. Directeur-bestuurder Cees Tip van Intermaris kijkt toe.© Foto Marcel Rob

Leo Blank
Hoorn

Blije gezichten vorige week bij de oplevering van acht sociale huurwoningen op het woonwagencentrum in Hoorn. Maar niet iedereen blijkt even gelukkig met de uitbreiding. De huidige bewoners spreken over discriminatie, uitsterfbeleid en schending van de rechten van de mens.

Na een proces van twaalf jaar krijgen de bewoners nog voor de vakantie de sleutel. Bij de huidige bewoners op het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg ging de vlag niet bepaald in top. Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en Intermaris. Bij de belangenvereniging van het woonwagencentrum zijn vrijwel alle 110 bewoners aangesloten.

De woede en frustratie zijn hoog opgelopen en zitten diep. Kernpunt van hun boosheid is dat de gemeente volgens hen bewust aanstuurt op uitsterven van de woonwagenbewoner door uitsluitend vaste woningen toe te staan op het nieuwe gedeelte. Terwijl er volgens de vereniging een lijst bestaat waarop jongere generaties van de huidige zes families al twintig tot dertig jaar op een standplaats voor een woonwagen wachten.

Culturele identiteit

In oktober vorig jaar drong de vereniging bij college en raad aan op stopzetting van het uitbreidingsplan aan de Zomervaart zoals de straat heet waar de acht huizen staan. ’ Om te voorkomen dat de culturele identiteit wordt aangetast’, staat te lezen in de brandbrief aan de raad. De bewoners wijzen op adviezen van het College van de Rechten van de Mens en uitspraken van het Europese Hof over de positie van woonwagenbewoners. En op een motie die vorig jaar is aangenomen en waarin het college werd opgedragen met nieuw beleid te komen.

Van de acht nieuwe huizen zijn er volgens de bewonersvereniging vijf geaccepteerd door familieleden die anders vreesden nog jaren te moeten wachten. Twee gaan naar bekenden die onder protest hebben getekend omdat ze eigenlijk een standplaats willen voor een woonwagen.

Rond de achtste woning is veel te doen. Volgens de bewonersvereniging gaat die naar iemand buiten de kring van het woonwagencentrum die vanwege haar verleden voortdurend voor problemen zorgt. ,,Dit gaat ook voor spanningen zorgen”, voorspelt secretaris-penningmeester Joop de Vries.

Volgens de gemeente is er zorgvuldig gehandeld. Daarbij zijn wensen van kandidaat-huurders en -kopers leidend geweest. De kandidaten die nu gekozen hebben voor een huurwoning hebben dat volgens Hoorn zelf zo aangegeven. Overigens wordt het beleid voor woonwagens verwerkt in een nieuwe woonvisie voor de hele gemeente.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen