Premium

22.500 windmolens moeten er komen op de Noordzee, zeggen netwerkbeheerders

22.500 windmolens moeten er komen op de Noordzee, zeggen netwerkbeheerders
2015-06-25 18:16:10 NOORDZEE (ARCHIEFFOTO) - Windpark Luchterduinen in de Noordzee is maandag officieel in gebruik genomen. Het windpark staat 23 kilometer voor de kust van Zandvoort en Noordwijk en is het derde windpark in de Nederlandse Noordzee. Luchterduinen telt 43 windmolens, met een totaal vermogen van 129 megawatt. Daarmee kunnen rond de 150.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Het park, waarmee een totale investering is gemoeid van 450 miljoen euro, is eigendom van het Rotterdamse energiebedrijf Eneco en het Japanse Mitsubishi. ANP REMKO DE WAAL 2015 altenatief alternatief alternatieve bewustwording co2-neutraal duurzaam duurzaamheid duurzame ecologie ecologisch economie economisch electriciteit elektriciteit energie energieopwekking groen groene holland klimaat klimaatsverandering kwaliteit landschapsvervuiling lucht Luchterduinen milieu milieuvervuiling millieu molen molens natuur nederland oplossing opwekken opwekking produceren productie reportage schone schoon stroom turbines uitstoot van verandering vervuiling water wind windenergie windmolen windpark windturbines zee ORG XMIT: 33192239
© ANP

Tienduizenden windmolens en een elektriciteitssysteem waarop alle omringende landen zijn aangesloten moeten er op de Noordzee gebouwd worden. Niet op één groot eiland op de Doggersbank, zoals aanvankelijk bedacht, maar op acht tot tien kleinere.

Dat concludeert een consortium van netwerkbeheerders uit Nederland en Denemarken. De staatsbedrijven Gasunie, Tennet en het Deense Energinet becijferden in een indicatieve studie dat er 70 tot 140 gigawatt aan windvermogen nodig is op de Noordzee in 2030 en 180 gigawatt in 2050 om de Parijse klimaatdoelstellingen te halen voor de landen aan de Noordzee.

Miljardenkwestie

Met een gemiddeld vermogen van 8 megawatt per windmolen betekent dat tot 22.500 molens, die in totaal 5 procent van de Noordzee gaan beslaan. Van de kosten willen de bedrijven nog geen schatting maken, maar dat wordt zeker een miljardenkwestie. Dit viel op te maken uit de woorden van Michiel Müller, projectleider van het consortium North Sea Wing Power Hub consortium.

Twee jaar geleden stelde dezelfde projectgroep nog voor om één groot eiland in de Noordzee te maken en daar onder meer windparken op aan te sluiten. Dat idee is echter verlaten voor een flexibeler plan om ’ongeveer acht tot tien’ kleinere eilanden te maken met elk zo’n 10 tot 15 gigawatt aan vermogen.

Sommige van die eilanden kunnen opgebaggerd zijn, andere offshore platforms vergelijkbaar met die uit de olie- en gaswereld en een derde optie is het bouwen van eilanden in de vorm van afgezonken caissons. Welke methode het beste is hangt af van de locatie, waterdiepte en ecologische impact. Kostenoverschrijdingen en tijdsverlies bij de bouw kunnen zo beter worden beperkt, schat Müller in.

Hoewel Müller aangeeft dat de betrokken overheden op de hoogte zijn, heeft de projectdirecteur nog geen concreet bericht dat Den Haag, Berlijn en Kopenhagen zijn plan voor één duurzaam energieproductie- en opslagsysteem op de Noordzee omarmen.

Het consortium is echter wél afhankelijk van politieke steun om op locaties te kunnen bouwen waar nu scheepvaartroutes, natuurgebieden, defensieterreinen en visserijgronden zijn ingetekend.

Gasunie wil op een deel van de werkeilanden waterstoffabrieken bouwen, om via elektrolyse een deel van de duurzame stroom om te zetten in waterstof. Dat kan dan deels met nieuwe, deels met oude gasleidingen naar land vervoerd worden.

Hoewel de projectgroep claimt dat de Noren en Britten ook oren hebben naar deelname in het project, is het vooralsnog een Nederlands-Deens feestje. Gasunie en Tennet zijn immers ook eigenaar van de aangrenzende Noord-Duitse gas- en stroomnetwerken.

Edwin van der Schoot

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.