Premium

Tekort aan sociale huurwoningen dreigt in 2021: Hilversum schermt alvast met verkoopstop voor corporaties

Hilversum

De sociale huurvoorraad in Hilversum zakt in 2021 onder de grens van 11.455 woningen. Hilversum gaat daarom in overleg met de woningcorporaties over een verkoopstop van corporatiewoningen.

Hilversum en de woningcorporaties maken elke vier jaar prestatieafspraken. De huidige afspraken betreffen de periode van 2017 tot en met 2020. In de afspraken is vastgesteld dat er in 2020 minimaal 11.455 sociale huurwoningen moeten zijn in Hilversum. De verwachting is dat dit wordt gehaald. Een positieve ontwikkeling, vinden burgemeester en wethouders, want lange tijd zag het er naar uit dat de sociale huurvoorraad lager zou uitvallen.

De gemeente voorziet echter dat de sociale huurvoorraad na 2020 - dus na afloop van de huidige prestatieafspraken - alsnog door de door Hilversum gestelde ondergrens zakt. De corporaties zijn namelijk van plan om in 2021 en 2022 een deel van hun woningbezit te verkopen. Er staan nog te weinig concrete nieuwbouwplannen tegenover om dat verlies aan sociale huurwoningen te compenseren.

Verkoopstop

Burgemeester en wethouders gaan volgend jaar met de woningcorporaties rond de tafel om nieuwe prestatieafspraken vast te stellen voor de periode 2021-2024. Hilversum wil in die gesprekken een verkoopstop voor sociale huurwoningen afspreken, tot de voorraad weer op het gewenste peil is. Binnen de Hilversumse politiek is in het vorig jaar vastgestelde coalitieakkoord besloten dat Hilversum de sociale huurvoorraad minimaal op het niveau van 2015 wil houden: 11.455 woningen dus.

Zorgen heeft Hilversum ook over de bouw van middeldure huur- en koopwoningen. Daar is veel vraag naar, maar projectontwikkelaars staan niet in de rij voor het bouwen in met name de middeldure huursector. Hilversum wil hier een regionaal actiepunt van maken. Lukt dit niet voor het einde van dit jaar, dan wordt het lokaal opgepakt.

De bouw van woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens gaat volgens schema, meldt Hilversum.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen