Premium

Zaancampus versterkt technisch onderwijs

Zaancampus versterkt technisch onderwijs
De initiatiefnemers van Zaancampus: vlnr: Bart-Jan Freriks (Engie), Michel van Wijngaarden (Zaanse mayonaise) en Gerbrand de Lange (OVO Zaanstad).
© Foto Erik Rietman
Zaandam

Zaanstad krijgt officieel een Zaancampus. Als platform bestond het al in de praktijk, maar het wordt nu geformaliseerd. De Zaancampus start in 2022 ook als onderwijslocatie. De initiatiefnemers spreken van een goede gelegenheid om techniek breder onder de aandacht te brengen.

Doel van de Zaancampus is drieledig. Het moet zorgen voor voldoende instroom van leerlingen in technische beroepen en betere aansluiting van technisch onderwijs op behoefte van bedrijfsleven. Als derde moeten meerdere opleidingen onderdak krijgen in de fysieke Zaancampus en nauwer met elkaar gaan samenwerken.

Directe aanleiding is de verplaatsing van de opleidingen metaal en metaal-elektro (Regiocollege in samenwerking met Tetrix) en procestechniek, waarin het Regiocollege samenwerkt met de Food Proces Tech Campus (FPTC). De laatste is een onderwijssamenwerking van Zaanse maakbedrijven die gebruik maken van procestechniek. Beide opleiders zijn nu nog gevestigd aan het Jonkerplantsoen in de wijk Kogerveld. De praktijkgebouwen moeten snel wijken voor woningbouw.

Michel van Wijngaarden (Zaanse mayonaise) en Bart-Jan Freriks (Engie), zijn vanuit het bedrijfsleven initiatiefnemers van de Zaancampus, Gerbrand de Lange vanuit het onderwijs. Als bestuursvoorzitter van OVO Zaanstad vertegenwoordigt hij het (v)mbo-onderwijs. In Zaanstad zijn al flinke stappen gezet, maar techniek moet nog sterker gaan leven in het onderwijs, vinden zij.

,,Het aantal leerlingen in het (v)mbo is over de laatste jaren met zevenhonderd afgenomen, terwijl de belangstelling voor het theoretisch onderwijs juist is toegenomen’’, schildert De Lange de situatie. ,,De animo om later een technisch beroep te kiezen neemt af. En dat is vreemd als je bedenkt dat de rol van techniek overal in het bedrijfsleven alleen maar toeneemt.’’

De pool waaruit bedrijven hun toekomstige technische medewerkers kunnen kiezen neemt af. Des te meer is het noodzaak om leerlingen in het technische onderwijs optimaal te begeleiden. Toverwoord is meer samenwerking tussen technische opleidingen en het bedrijfsleven. Van Wijngaarden noemt als voorbeeld de nu Bol3-status (voorheen Bol2) van de FPTC-opleiding procestechniek. ,,Die was er niet gekomen zonder de hulp van Engie die aanvullende programma-onderdelen voor de opleiding ontwikkelde.’’

Ook Engie is als energie-techbedrijf gebaat bij doorstroming naar een stijgend opleidingsniveau. ,,Ons basisinstapniveau is mbo4, maar veel medewerkers zijn ooit op het vmbo begonnen’’, overziet Bart-Jan Freriks. ,,Door technische opleidingen samen te brengen op één locatie, bied je jongeren een brede blik op wat er allemaal mogelijk is aan technische beroepen. Als 15 of 16-jarige maak je een beroepskeuze, maar waarom zou je halverwege niet iets anders ’technisch’ kunnen gaan doen? Belangrijk is dat je jongeren behoudt voor techniek en dat ze niet afhaken.’’

De Lange verwacht dat ook het theoretisch onderwijs in de toekomst meer aandacht zal geven aan techniek. ,,Daarom moeten we ook als onderwijs de krachten bundelen. ,,We vissen allemaal in dezelfde vijver en we hebben overeenkomstige belangen.’’ Hij verwijst naar de behoefte aan onderhoudsmonteurs in het Zaanse bedrijfsleven. Van Wijngaarden: ,,Elk bedrijf wil er wel een tot vier mensen bij hebben. We hebben al eens geopperd om van bedrijven de verschillende technische diensten te bundelen en om voor alle deelnemende bedrijven te gaan werken.’’ Freriks: ,,Alleen samen komen we verder.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen