Premium

Agrariërs Westzaan blijven bezorgd over de toekomst

Zaanstreek, Waterland

Het advies van oud-landbouwminister Cees Veerman heeft de grote zorgen van de melkveehouders in polder Westzaan niet weggenomen.

Veerman raadt de provincie aan om geen overhaaste maatregelen te nemen tegen de bodemdaling en inklinking van veen. Er zijn nog te veel onbeantwoorde vragen. Want helpt de boel onder water zetten wel echt tegen uitstoot van schadelijke gassen? En zijn natte teelten wel levensvatbaar? Wel adviseert hij om proefprojecten uit te voeren en daarvan te leren. Wat betreft polder Westzaan moet na jaren discussie de knoop eens worden doorgehakt, vindt Veerman.

,,Tussen de regels door lees ik dat hij zelfs denkt aan onteigening. Daarvan gaan mijn haren recht overeind staan’’, zegt melkveehouder Cees Oudkerk uit de Westzanerpolder. ,,Mijn familie is hier sinds 1855 actief, we verdienen onze boterham hier, wij zijn hier verankerd. Op school heb ik geleerd dat er zoiets is als mijn en dijn.’’

Het zuidelijke deel van de Westzanerpolder is volgens de provincie een ’urgent’ geval van bodemdaling. Ten onrechte, zeggen Oudkerk en de vijf andere melkveehouders in het gebied. Oudkerk: ,,Het klopt gewoon niet dat het hier dalende waterpeil een probleem is voor de bebouwing eromheen. Door de buitenwatersloot is het peil al jaren hetzelfde. Het Hoogheemraadschap deelt onze visie.’’ Volgens hem is het een drogreden om de al jaren bestaande plannen voor verbrakking van de polder, ter wille van de natuur, erdoor te drukken.

De boeren willen niet halsoverkop hun bedrijf verplaatsen, of overgaan op nog niet bewezen natte teelten. Wel willen ze aan de slag met onderwaterdrainage, om het grondwater op peil te houden.

Behalve polder Westzaan zijn ook de kleine droogmakerijen Burkmeer ten zuiden van Broek in Waterland en Blijkmeer nabij Holysloot aangewezen als ’urgent’.

’Heel wijs’

Voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Water, Land en Dijken verzet zich sterk tegen de kreet ’urgent’. Hij noemt het advies van Veerman ’heel wijs’. ,Ik lees zijn advies als: dwing het niet af, laat het van onderop komen, en vooral: we moeten nog heel veel leren. Ik hoop erg dat provincie het ter harte neemt.’’

In de Burkmeer is de kwestie ’urgent’ omdat door het dalende waterpeil gif uit de Volgermeerpolder ernaast wellicht uit kan gaan stromen. Bij de Blijkmeer in Waterland-Oost is de zaak ’urgent’ omdat het inklinkende veen en dalende waterpeil voor problemen dreigen te zorgen voor de Markermeerdijk.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen