Premium

Behoorlijk Bestuur steunt coalitie Bergen niet meer en gaat de oppositie versterken

Bergen

De oppositie in de gemeente Bergen, nu nog bestaande uit één partij met één zetel, krijgt gezelschap. Behoorlijk Bestuur Bergen trekt de steun aan de coalitie met onmiddellijke ingang in.

BBB heeft geen vertrouwen meer in het formatieakkoord ’Nieuw Vertrouwen’, dat zes partijen in Bergen bij elkaar bracht en door BBB werd gesteund. De partij van Schoorlaar Koos Bruin stelt vast dat van de voorgenomen bestuurlijke vernieuwing niets terecht is gekomen.

Na de verkiezingen in de gemeente Bergen rolde er een bijna raadsbrede coalitie uit de bus met Kies Lokaal, D66, PvdA, CDA, GroenLinks en VVD, een partij die het akkoord steunde (BBB) en alleen nog Gemeentebelangen in de oppositie.

Partijbaas Koos Bruin stelt in een toelichting vast dat de coalitie veel te passief is en de oren te veel laat hangen naar wat het college en de griffie eerst nog gaat aandragen. ’Een aantal partijen wil in een oud stramien met ingesleten politieke paden en gewoontes het liefst op de oude voet verder gaan’. ,,Inwoners zien tot op heden op straat helemaal niets gebeuren’’, zegt Bruin. Ook stelt hij vast dat de bureaucratie alleen maar verder uitdijt.

De overstap van BBB heeft geen gevolgen voor de verhoudingen in de gemeenteraad van Bergen. Behoorlijk Bestuur heeft een zetel in de raad. De oppositie wordt wel verdubbeld: van een naar twee.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen