Premium

Heemskerk pioniert met zorgwoningen aan Jan van Kuikweg

Heemskerk

Aan de Jan van Kuikweg kunnen particulieren vier huizen bouwen. Twee daarvan moeten zorgwoningen zijn, aanleunwoningen bij een van de andere twee.

Het gaat om het braakliggende stukje grond op de hoek met de Zwaluw. Het gemeentebestuur wil dat enkele particulieren samen een project opzetten om er vier woningen te bouwen. Er kunnen dan twee huishoudens in wonen met een ondersteuningsvraag en twee die die ondersteuning willen bieden.

,,Er kan gedacht worden aan een licht verstandelijk beperkte volwassene in combinatie met een familielid en zijn of haar gezin. Of aan een ouder echtpaar in combinatie met één van de kinderen en zijn of haar gezin, waardoor toekomstige zorgvragen beter opgevangen kunnen worden en de ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen’’, schrijft wethouder Krijn Rijke.

Pionieren

De vier huishoudens, waarvan er twee uit Beverwijk of Heemskerk moeten komen, moeten samen het project opzetten. Rijke noemt dat collectief particulier opdrachtgeverschap. Het heeft een kleinschalig en experimenteel karakter. ,,Het is pionieren’’, schrijft de wethouder. Daarom wordt er iemand van buiten ingehuurd om het proces te begeleiden. De gemeente probeert ook nog in een contract vast te laten leggen dat de zorgwoningen voor zorg bestemd blijven.

Jaren geleden kocht het gemeentebestuur het oude huis op deze plek, toen de wijk Beierlust erachter gebouwd werd. De woning werd sinds 1981 verhuurd, maar uiteindelijk werd het toch gesloopt omdat ze zwaar verouderd was. De sloop had wel wat voeten in de aarde vanwege huismussen, er zitten vier mussennesten. De gemeente plaatste mussenstraten, nieuwe nesten, in de buurt om de vogels op te vangen. En in de nieuwe huizen moet plek komen voor ten minste acht nesten.

De bosjes langs de Zwaluw moeten blijven staan. Daar foerageren de mussen. Nu waren daar zes parkeerplaatsen gepland voor de nieuwe woningen. Er is nu een alternatief plan voor gemaakt.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen