Hoornse stadsjutters knippen afvalplastic voor schepen: ’Straks wil iedereen meedoen’

Plastic knippen voor grondstof. V.l.n.r. Kes Pennekamp, Mia van Iersel, Romy van der Werff, Lucia Spitteler en Liesbeth ter Velde.
© Foto HMC / Eric Molenaar
Hoorn

Voor het maken van de Solar Voyager waarmee Edwin en Liesbeth ter Velde op de Zuidpool reden, hadden duizenden scholieren afvalplastic ingezameld. In Hoorn, waar de Ter Veldes met planken van die grondstof bootjes en uiteindelijk zelfs een fluitschip willen bouwen, zijn er nu dertig aanmeldingen. ,,Dat was toen ook in het begin’’, zegt Edwin ter Velde met rotsvast vertrouwen. ,,Maar op een gegeven moment wordt het breed opgepikt en wil iedereen er deel van uitmaken.’’

Stadsjutters worden ze genoemd, de mensen die bakjes, flessen en flacons verzamelen en in stukjes knippen, zodat die straks als bouwmateriaal te kunnen dienen.

Kleinkinderen

Het zijn lang niet allemaal kinderen. Op de introductiebijeenkomst in Hoorn, waar Liesbeth woensdag uitleg gaf, waren ook twee dames van middelbare leeftijd: Lucia Spitteler uit Berkhout en Mia van Iersel uit Hoorn. Lucia: ,,Ik ben gemotiveerd voor de toekomst van mijn kleinkinderen.’’

Mia is van plan de ’creaclub’ waar zij deel van uitmaakt te mobiliseren en elke veertien dagen samen te gaan knippen.

Onbruikbaar

Van de berg plastic die de jutters al hadden meegenomen, kon de helft als onbruikbaar opzij geschoven worden. Om als grondstof voor de scheepsplanken te kunnen dienen zijn alleen de plastics geschikt waar het recyclingsymbool 1 (PETE), 2 (HDPE) of 5 (PP) op staat.

Romy van der Werff (9) is er deze woensdag bij omdat ze het leuk vindt en zich zorgen maakt over het klimaat. Samen met haar moeder Ingrid maakt ze geregeld een avondwandeling, met grijptang en vuilniszak, om afval van straat en uit bermen te halen. Soms komen ze met drie zakken vol terug.

De 13-jarige Kes Pennekamp wil stadsjutten om een bijdrage te leveren aan een schonere wereld. Voor de stukjes die zij knippen staan per nummer doosjes klaar, want 1, 2 en 5 moeten wel gescheiden blijven. Alle stadsjutters kunnen verder thuis aan de gang.

BSO Obdam

Inmiddels zijn ook elders in de regio mensen enthousiast geworden door het project. In Obdam gaan de 55 kinderen van buitenschoolse opvang Het Clubhuis van Olleke Bolleke in de zomervakantie met de plastic verpakkingsmaterialen aan de slag. ,,Past mooi bij het thema recycling, dat we zes weken lang hebben’’, zegt leidster Frida van Duin.

Portretten

Wie straks een doos vol snippers bij de toekomstige werf inlevert gaat in 17e-eeuwse stijl op de foto. De portretten van stadsjutters komen vanaf december op een expositie in het Westfries Museum te hangen. Wat Edwin ter Velde betreft, ligt het eerste werkbootje dat van gerecyclede planken is gemaakt daar dan ook bij. Dat wordt vanaf september in elkaar ’getimmerd’ met planken die het bedrijf Lankhorst Recycling Products beschikbaar heeft gesteld. Ook gemaakt van gerecycled kunststof, maar uiteindelijk worden de stadsjutters de belangrijkste leverancier.

Edwin ter Velde: ,,Dat stadsjutten is nodig om in het brein van mensen een verandering teweeg te brengen. De ervaring leert dat dit gebeurt met iemand die met de schaar in de hand een waardevolle grondstof maakt van iets waarvan hij dacht dat het gewoon afval was.’’

Inrichten

Op een landtong bij De Schelphoek wordt momenteel een begin gemaakt met het inrichten van de werf.

Vier grote zeecontainers zijn geplaatst, die per twee - met een dak ertussen - loodsen gaan vormen. Een informatiecentrum, waar ook de Solar Voyager komt te staan, en een werkplaats annex zaagloods.

Leerwerkbedrijf

Op verzoek van de gemeente Hoorn start hier tegelijk met de bouw van het eerste werkscheepje ook een leerwerkbedrijf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichzelf kunnen bekwamen in bepaalde vaardigheden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen