Premium

Duizend huizen op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord, als Weg om de Noord wordt verlegd nog eens 10.000

Duizend huizen op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord, als Weg om de Noord wordt verlegd nog eens 10.000
Hoofddorp

Op het bestaande bedrijventerrein Hoofddorp-Noord kunnen op korte termijn duizend woningen worden gebouwd.

In de verdere toekomst, na 2030, kan Hoofddorp-Noord nog worden uitgebreid door de N201 (Weg om de Noord) in noordelijke richting op te schuiven. Dan kunnen er aan weerszijden van de Hoofdvaart nog eens 10.000 woningen worden gebouwd.

Dat ambitieuze plan heeft VVD-wethouder Jurgen Nobel gepresenteerd. Eerste fase is in het gebied tussen de huidige N201, de Graftermeerstraat en de Hoofdvaart duizend woningen te bouwen op de plek waar nu nog bedrijfspanden staan. „Veel kantoorgebouwen daar staan leeg”, aldus Nobel.

De gemeente Haarlemmermeer haalt zich met die plannen voor Noord wel een uitdaging op de hals: er zijn 133 grondeigenaren en de gemeente zelf heeft er nauwelijks grond. „Er zijn grondeigenaren die wel een nieuwe ontwikkeling willen. De huidige infrastructuur kan duizend nieuwe woningen aan”, aldus Nobel. „Er zijn wel veiligheidsmaatregelen nodig om vrachtverkeer te scheiden van woongebieden.”

Op het Woodward-terrein aan de Hoofdvaart is al een nieuw woonwijkje gerealiseerd en dat gaat ook gebeuren op de plek waar tientallen jaren de sociale werkplaats was te vinden. Vrijwel al het verkeer moet worden afgewikkeld via de Hoofdweg, een klein deel kan zoals nu via de Broekermeerstraat rijden in de richting van de Kruisweg.

De gemeente Haarlemmermeer ziet echter meer mogelijkheden voor Hoofddorp-Noord: het verleggen van de provinciale N201 in noordelijke richting. Dat idee is niet nieuw. Het staat al in plannen die uit 2013 dateren. Niettemin een ingrijpende maatregel die na 2030 mogelijk zou kunnen zijn. Ten oosten en westen van de Hoofdvaart biedt het bouwmogelijkheden, zes- en vierduizend woningen in totaal.

„Er moet dan wel geluidadaptief worden gebouwd, de woningen krijgen dan gevels die geluid opnemen zodat dat de bewoners er geen last van hebben”, zegt Nobel, „want we gaan richting luchthaven Schiphol. De positie van woningen en leefvertrekken, de hoogte van panden en maatregelen aan gevels bieden mogelijkheden. Nieuwbouw daar kan zorgen dat er minder vliegtuiggeluid in de huidige woonwijken aan de noordkant van Hoofddorp komt. Dan neemt de geluidhinder af terwijl je vlakbij Schiphol woont.” Daarbij wordt vooralsnog gerekend met vlieglawaai van de luchthaven. Voor het grondgeluid, waarvan het noorden van Hoofddorp nu al last heeft, bestaan geen officiële normen waar minimaal aan moet worden voldaan.

De huidige Weg om de Noord blijft in de plannen liggen maar wordt een lokale weg voor de wijk met veel doorsteken naar het nieuwbouwgebied.

De nieuwe provinciale N201 is een stuk noordelijker gedacht. Hoe ver staat alleen in schetsontwerpen. Er zal eerst moeten worden gesproken met de provincie en de rijksoverheid over het verleggen en de financiering daarvan.

Vooralsnog wordt voor de nieuwbouw uitgegaan van dertig procent sociale huur, tien procent duurdere woningen en zestig procent vrije sector. In het akkoord van de nieuwe coalitie wordt uitgegaan van een 50-50 verhouding. „Ik ga er van uit dat dat het toekomstige beleid wordt”, zegt Nobel.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen